Java Electric pioniert met elektrische deelauto's

Bewoners van een appartementencomplex op Java-eiland delen een elektrische auto vanuit hun parkeergarage onder hun gebouw. Een mooi initiatief dat bijdraagt aan schonere lucht in Amsterdam. Janneke, Peter en Carla vertellen hoe ze dit voor elkaar hebben gebokst.

This Changes Everything

Janneke Lam las het boek ‘This Changes Everything’ van Naomi Klein. Ze schrok hiervan en na de klimaattop in Parijs eind 2015 wist ze: ik ga aan de slag voor een beter klimaat. In 2016 ontmoette ze Peter tijdens een themawandeling van een ander duurzaam initiatief op Java-eiland. Het klikte tussen de twee en omdat ze beiden graag iets concreets wilden doen, richtten ze Java Electric op.

Ruimte en middelen efficiënt inzetten

Peter en Janneke vonden beiden dat we beter om kunnen gaan met ruimte en middelen. “Op Java-eiland zie je dat een groot deel van de parkeerplekken vaak leeg staat en veel auto’s weinig worden gebruikt. Heel inefficiënt”, vertelt Peter. “We kwamen toen al snel op het idee om elektrische auto’s te gaan delen, en wel vanuit de eigen parkeergarage. Dit project staat symbool voor heel veel: schoner vervoer, gedeeld vervoer, minder ruimte nodig in je garage, meer ruimte vrij op straat, samenwerken. Ik ging als projectleider aan de slag met dit idee. Op zoek naar uitbreiding van ons team kwamen we Carla tegen.”

Carla vertelt verder: “Ik regel vooral praktische zaken voor het project. Samen met mijn gezin leef ik al best duurzaam. We hebben bijvoorbeeld zelf geen auto, maar maken gebruik van deelauto’s. Ik vind het mooi om mij ook voor dit duurzame initiatief in te zetten.”

Blauwe druifjes

Peter vertelt hoe het initiatief vorm kreeg: “We begonnen met onderzoek. We benaderden verschillende autodeelbedrijven en daagden hen uit om mee te denken. Ondertussen peilden we de animo onder bewoners voor dit idee. Alleen als die er is, heeft het zin om verder te gaan met zo’n project.” Carla: ”Begin 2017 zijn we langs alle deuren gegaan met blauwe druifjes. We wilden graag met een ludieke actie het project onder de aandacht brengen. Erg leuk en nuttig om persoonlijk contact te hebben met iedereen in het gebouw. Je maakt verbinding met je buren en kan het verhaal beter overbrengen.”

“Animo voor het project was er wel”, aldus Janneke. “Ik zag de afgelopen jaren trouwens een omslag op dit gebied. In het begin hadden veel bewoners iets van: moet dat nou, er zijn wel ergere problemen. Maar nu vinden steeds meer mensen het logisch om aan de slag te gaan met duurzame oplossingen.”

Subsidie van gemeente

“We hebben gesprekken met de gemeente gevoerd om onze plannen op hoger niveau te krijgen. Eind 2017 hebben we de subsidie projectvoorbereiding duurzame initiatieven aangevraagd. Extra projectondersteuning was erg welkom en konden we met deze subsidie realiseren”, zegt Peter.

Janneke: “Het vormgeven van zo’n project is tijdrovend en ging mij soms ook wat te langzaam. Maar je moet niet opgeven en klein beginnen. We willen elektrisch deelauto-rijden voor heel Java-eiland, maar zijn begonnen met ons eigen appartementencomplex. Dat heeft met 180 appartementen en parkeerplekken ook een mooie omvang. Als Java Electric vormen wij een eigen initiatief, en zijn steeds in overleg met de Vereniging van Eigenaren. Mooie uitdagingen waren het op gang brengen van aanbieders rond auto’s en deelsystemen en het kunnen voorzien in oplaadpunten.” Uiteindelijk is er een laadinfrastructuur voor de gehele garage aangelegd om in de groeiende vraag te kunnen voorzien. Peter regelde dit samen met het VvE bestuur.

Deelauto via leasemaatschappij

In 2018 kwam de eerste elektrische deelauto. De bewoners kozen voor een nieuwe Nissan Leaf. "Deze is van alle gemakken voorzien en iedereen voelt zich goed bij deze auto. Hij voldoet aan ieders eisen. Het beheer en onderhoud ligt bij de leasemaatschappij. Zaken als verzekeringen en reparaties lopen allemaal via hen. Met een volledig opgeladen auto kunnen we ongeveer 260 kilometer rijden. Binnen twintig minuten is de accu weer voor een groot deel opgeladen. De auto reserveren, openen en het aantal gereden kilometers bijhouden, doen we via een app. Heel praktisch allemaal en tot nu toe zie ik dan ook geen enkel nadeel", aldus Carla.

Schoon vervoer

Carla: "We vinden het fijn om op deze manier bij te dragen aan de deeleconomie. Het is voor ons ook goedkoper om op deze manier een auto te gebruiken. We maken nu schone uitstootvrije kilometers. Daarmee leveren we een bijdrage aan schonere lucht in Amsterdam. Onze werkwijze is makkelijk over te nemen door iedereen die er interesse voor heeft. Ik raad het van harte aan, omdat het vrij makkelijk te realiseren is en er weinig rompslomp bij komt kijken. We hebben de auto de naam ‘Ubuntu’ gegeven. Dit is een verwijzing naar de Afrikaanse filosofie 'ik ben omdat wij zijn’."

Wil jij ook overstappen op schoon vervoer?

Als Amsterdammer heb je veel mogelijkheden om over te stappen op schoon vervoer. Bekijk de mogelijkheden en hoe je dit financiert in de Duurzame Wegwijzer.

Check de Duurzame Wegwijzer