Is het haalbaar om de buitengevel te verduurzamen?

De panden aan de Balbaostraat, Hudsonstraat en Calbralstraat te Amsterdam zijn in 1924 gebouwd in de stijl van de “Amsterdamse school”. Daarmee vallen ze onder beschermd stadsgezicht. VVE De Ontdekking onderzocht of het mogelijk was de buitengevel te verduurzamen.

De gemeente Amsterdam heeft met dit pilot-project toestemming gegeven deze panden aan de buitenkant te isoleren, waarbij de aanblik weer volledig in originele staat wordt hersteld. Een prachtige balans tussen duurzaamheid en de zo kenmerkende architectuur.

Haalbaarheid

Om de nadere haalbaarheid hiervan uit te werken, is in de periode december - maart 2024 aanvullend werk uitgevoerd.

• Er is een 3D model van het huidige pand gemaakt, zodat na het project alle unieke elementen van dit pand terug zullen keren in gerenoveerde staat. Dit door een gespecialiseerd bedrijf in 3D scanning d.m.v. drone-technologie;

• Extra architectonisch werk om de eisen van de welstand in detail over te brengen in de werktekeningen van de beoogde aannemer.

Bevindingen

Op basis van deze haalbaarheidsstudie hebben is er vastgesteld dat er bij alle partijen voldoende vertrouwen is om de bewoners de vooruitgang in duurzaamheid van hun woningen te bieden. En aan de eisen van Welstand te voldoen op een financieel haalbare manier.

● De 3D-scan geeft een meer nauwgezet beeld van alle unieke elementen van het pand;

● Het in kaart brengen van het hele pand maar ook elk individueel element in veel details kan inderdaad als basis gleden, naast de archieftekeningen en -foto’s, voor de architecten om detailtekeningen te kunnen maken. Door dit te doen voordat er evt. steigers staan is die veel minder invasief en goedkoper voor bewoners;

● Verwachting is dat uitvoering ook efficiënter kan plaatsvinden door alle detaillering vooraf uit te voeren, en dit niet in een later stadium vanaf de steiger/op de bouwplaats te doen.

Conclusie

Het pilot-project om de panden aan de Balbaostraat, Hudsonstraat en Calbralstraat te Amsterdam aan de buitenkant te isoleren en tevens in authentieke staat te brengen, is weer een grote stap dichterbij.