Energiecommissie Oostelijk Havengebied maakt ambitieuze plannen voor versnelling energietransitie

Buurtcoöperatie OHG is een platform van actieve bewoners in het Oostelijk Havengebied (OHG). Begin 2019 is de Energiecommissie OHG opgericht met als doel het versnellen van de verduurzaming van de buurt.

Zonne-energie

Voor elektriciteit benaderen wij bewoners en VvE’s om zonnepanelen te plaatsen. In onze buurt is nog maar 10% van de daken belegd met zonnepanelen. Daar is nog veel winst te halen. Met zonne-energie kan tot 70% van de (huidige) energiebehoefte in onze buurt worden gedekt.

Aquathermie

In het OHG zijn nu nog 4.000 woningen, woonschepen en bedrijven aangesloten op het aardgasnet. Amsterdam wil in 2050 klimaatneutraal en aardgasvrij zijn. De energietransitie in het Oostelijk Havengebied is officieel vanaf 2030 aan de beurt. Het plan is dat het OHG wordt aangesloten op de warmtenetten, die er voor een deel al liggen. Tegelijkertijd houdt de gemeente opties open voor andere aardgasvrije initiatieven.

We starten in het voorjaar 2021 met een onderzoek naar andere duurzame, betaalbare alternatieven in onze wijk. Aquathermie is bijvoorbeeld zo'n alternatief. De nieuwbouwbuurt Cruquius, die in onze wijk ligt, maakt daar gebruik van. Wij willen onderzoeken of dat ook voor bestaande bouw haalbaar is.

Adviseren en informeren van bewoners

We adviseren bewoners en VvE’s over de alternatieven van aardgas en bieden ondersteuning bij het aanvragen van subsidies. We vinden het belangrijk dat mensen in de wijk goed geïnformeerd zijn en een stem hebben in de komende energietransitie. Informatie delen we met wijkbewoners onder andere via nieuwsbrieven, de website en (digitale) bijeenkomsten.

Marktkraam op straat met kleding, boeken en andere spullen
Weggeefkraam OHG waar bewoners gratis spullen kun geven en uitzoeken

Circulaire economie en deelmobiliteit

Buurtcoöperatie OHG is verder actief met projecten gericht op deelmobiliteit, het verminderen van afval en het bevorderen van een circulaire economie, zoals met de reparatietafel en de mobiele kringloopkaravaan.

Benieuwd hoe jij kunt verduurzamen?

Of je nu een bewoner bent, een bedrijf of een instelling. Isoleer je huis of je bedrijfspand, stap over op schoon vervoer of vergroen je buurt. Doe wat bij jou past. Met de Duurzame Wegwijzer zie je snel wat jij kunt doen en hoe je dit financiert.

Volg de Duurzame Wegwijzer