KennisAlliantie Duurzaamheid versterkt samenwerking in Nieuw-West

Bij de De KennisAlliantie Duurzaamheid in Nieuw-West zoeken studenten samen met bewoners, professionals, ondernemers, docenten en onderzoekers gezamenlijk naar oplossingen voor duurzame vraagstukken uit de buurt.

Gezamenlijk Nieuw-West duurzaam maken

Binnen de Buurtcampus Nieuw-West hebben we sinds augustus 2020 de KennisAlliantie Duurzaamheid opgericht. In deze alliantie bundelen bewoners(groepen), de gemeente, kennisinstituten en (welzijns)organisaties uit het stadsdeel Nieuw-West hun kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid. Het doel:

  • Uitwisseling van kennis, ervaring en faciliteiten
  • Het betrekken van buren en medebewoners;
  • Leren van elkaar; zichtbaarheid;
  • Op de hoogte zijn van elkaars activiteiten en het wiel niet opnieuw uitvinden

Bijeenkomsten met buurtbewoners

We organiseren eens in de 6 weken (online) bijeenkomsten. Alle buurtbewoners zijn hier welkom. Telkens deelt een van de partners wat meer over haar/zijn project of activiteiten. Er wordt in kleinere gespreksrondes kennis uitgewisseld en gebrainstormd over de aanpak van verschillende thema's binnen duurzaamheid zoals de energietransitie, vergroening, circulaire economie/afval, voedsel en klimaatadaptatie.

Gezamenlijk acties en vraagstukken oppakken

Veel deelnemers hebben vragenstukken rondom het verbeteren van de informatievoorziening over duurzaamheid of over financiering van een project. Maar vaak zijn er ook vragen over het stimuleren van de betrokkenheid van bewoners bij duurzame projecten. Wanneer het nodig is organiseren wij vervolgbijeenkomsten met een kleinere groep om gezamenlijk acties of vraagstukken op te pakken.

Studenten doen onderzoek

We formuleren soms ook onderzoeksopdrachten voor studenten van de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam over lokale vraagstukken die tijdens de gesprekken naar voren komen. De studenten pakken dit op als project tijdens cursussen of hun stages. Hiermee spelen zij een belangrijke rol want zij versterken de kennisuitwisseling tussen de kennisinstellingen en de bewoners.

Deelnemen – voor iedereen is er plek

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de bijeenkomsten. Houd jij je als buurtbewoner bezig met duurzaamheid en wil je hier met anderen over sparren? Of wilt jouw organisatie iets doen met duurzaamheid of doe je dat al en wil je daarin samenwerken? Voor iedereen is plek, samen verduurzamen wij Nieuw-West.

Het project KennisAlliantie Duurzaamheid wordt mogelijk gemaakt door City Deal Kennis Maken.