9 december | Webinar: presentatie aquathermie KNSM-eiland

In het Oostelijk havengebied zetten een aantal buurtbewoners vrijwillig de schouders onder de energietransitie voor hun wijk. Zij onderzoeken wat de beste oplossingen zijn voor het verwarmen van hun huizen zonder aardgas. Op donderdag 9 december om 20.00 uur presenteren zij de uitkomst van een onderzoek naar het gebruik van aquathermie voor het KNSM-eiland.

Ook worden de eerste gegevens gedeeld over de vraag of de gebouwen hiervoor geschikt zijn.

Koplopers in de energietransitie

Amsterdam maakt zich op voor de energietransitie oftewel de omschakeling naar schone energie. Er is een groot en divers netwerk van Amsterdammers die vrijwillig veel (privé)tijd steken in deze omschakeling en het stimuleren van anderen. Ze pionieren met vernieuwende oplossingen, delen hun opgedane kennis en ervaring en inspireren anderen om ook aan de slag te gaan. Deze koplopers zijn onmisbaar in de versnelling van de energietransitie.

De Energiecommissie OHG

Sinds het begin van 2019 is de koplopersgroep de Energiecommissie OHG actief in het Oostelijk Havengebied. Om aardgasvrij te worden, hebben zij samen met Waternet onderzoek gedaan naar de technische en financiële haalbaarheid van een het gebruik van aquathermie op het KNSM-eiland. Aquathermie is een techniek waarbij de warmte uit het oppervlaktewater wordt gebruikt om woningen te verwarmen. ‘s Zomers wordt de warmte uit het water ondergronds opgeslagen in een warmtekoudeopslag (WKO). ’s Winters wordt het opgepompt en ingezet als verwarming.

Op donderdag 9 december presenteren zij online de resultaten van onderzoek:

  • De mogelijkheden voor een 55 graden warmtenet + aquathermie met als bron het IJ op het KNSM-eiland.
  • De geschiktheid van de gebouwen voor een 55 graden warmtenet

Ben jij nieuwsgierig geworden naar de uitkomsten? Ga voor aanmelding van het webinar en meer informatie naar buurtcooperatieohg.nl.

Amsterdam 2050 klimaatneutraal

Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn, en in 2050 klimaatneutraal. Volgens de Transitievisie Warmte is het Oostelijk Havengebied vanaf 2030 aan de beurt om over te stappen op een aardgasvrij alternatief. De voorkeursoptie voor het OHG is aansluiten op het stadswarmtenet. Een deel van het OHG is al aangesloten op het warmtenet, dat maakt het relatief gemakkelijk voor de rest van de wijk om ook aan te sluiten. Tegelijkertijd houdt de gemeente de opties open voor andere aardgasvrije initiatieven. De energiecommissie OHG ontvangt subsidie van de gemeente voor het onderzoek en de activiteiten.

Foto: Jaap Hubeek.