1.090 Zonnepanelen op energieneutraal stadsarchiefdepot

Een duurzaam, slim, innovatief en robuust pand in Noord is de nieuwe bewaarplaats van de rijke geschiedenis van Amsterdam. Het pand moet het archief voor de eeuwigheid bewaren en is gebouwd volgens ambitieuze duurzaamheidseisen.

Je ziet het direct als je er langs fietst, tientallen zonnepanelen hangen in een band op de buitengevel van het depot. Maar wat je niet ziet is dat ook het dak vol panelen ligt. Het pand is aardgasvrij en is zo goed geïsoleerd dat het een A++++ energielabel heeft. Onder de parkeerplaats van de elektrische bus liggen kratjes die net als de binnentuin regenwater opvangen. Door de gigantische staalconstructie van de archiefkasten was er minder beton nodig voor de bouw. Tot slot zijn alle materialen die in het pand zitten, gedocumenteerd voor eventueel hergebruik in de toekomst.

Slimme temperaturen

Het depot heeft een vloeroppervlakte van 2.665 m2 en biedt ruimte aan 45 strekkende kilometer archief van na 1811. Om deze schat aan informatie zo goed mogelijk te kunnen behouden, is onder andere een lage temperatuur en luchtvochtigheid nodig. Dat kan ook voor het personeel omdat in het archief zelf weinig werkzaamheden worden uitgevoerd. Door het innovatieve klimaatbeheer in het pand kan de temperatuur in de winter minimaal 13 graden zijn. In de zomer is het maximaal 18 graden en de luchtvochtigheid blijft tussen 40% en 50%. Voor de koeling van de enorme ruimte is er slim gebruik gemaakt van de natuurlijke bodemtemperatuur die constant 12 graden is. De vloer is minimaal geïsoleerd waardoor de temperatuur binnen meebeweegt met de seizoenen.

Ontwerpschets bovenaanzicht energieneutraal Stadsarchiefdepot

Nul-op-de-meter

Een lage temperatuur heeft natuurlijk ook een positief effect op het energieverbruik. De goede isolatie van het dak en de wanden houdt het pand koel en voorkomt energieverspilling. Het beperkte aantal ramen is zonwerend. Samen met de energiezuinige installaties is het nieuwe stadsarchiefdepot een zeer efficiënt pand. In totaal zorgen 290 zonnepanelen op de gevel, 800 panelen op het dak én de warmteterugwinning uit de koelmachines voor evenveel duurzame energie als dat er verbruikt wordt. Dat maakt het pand energieneutraal.

Waterbergende parkeerplaatsen

Vanuit het kantoor kijk je uit over de patio met binnentuin en een paar parkeerplaatsen. De elektrische bus vervoert archiefstukken van en naar het stadsarchief in de binnenstad. Om te zorgen dat het gebouw heftige stortbuien kan verwerken en dus ’rainproof’ is, liggen er onder de parkeerplaatsen kratjes in de grond die tijdelijk meer dan 18.ooo liter water kunnen opvangen. Dat staat gelijk aan zo’n 90 forse regentonnen. Het water vloeit vervolgens vertraagd af naar het grondwater en belast het riool daardoor minimaal. [lees verder]

Stellingkasten met documenten in het energieneutraal stadsarchiefdepot

‘Design, Build, Maintain’ (DBM) contract

De gemeente wilt met haar eigen panden bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen voor de stad. Dit nieuwbouwproject moest daarom minimaal energie verbruiken en maximaal duurzame energie opwekken. Om deze ambitie te waarborgen, koos de gemeente voor een DBM-contract. De opdrachtnemer tekende voor zowel het ontwerp, de bouw als het onderhoud en blijft daar de komende 15 jaar verantwoordelijk voor. Het integrale contract zorgde voor een efficiënte afstemming tussen de bouwfases en het doorvoeren van optimalisaties in de hele keten. Hij was ook bereid om extra investeringen te doen in duurzame materialen die minder onderhoud vergen en een langere levensduur hebben. Zo ook het duurzame staalskelet van de archiefkasten die zelf de ‘lagen’ in het gebouw maken. Hierdoor zijn de tussenverdiepingen met houten vloeren uitgevoerd in plaats van beton.

Gemeente Amsterdam werkt aan de verduurzaming van de eigen organisatie

In 2030 wil de gemeentelijke organisatie al klimaatneutraal, CO2-neutraal, circulair en klimaatadaptief zijn. Daarmee lopen we zo’n 20 jaar vooruit op de ambities die de gemeente heeft voor de stad. Juist met nieuwbouw investeren we daarom in innovatieve projecten zodat we kennis en ervaring op kunnen doen. We onderzoeken mogelijkheden voor circulaire bouw en geven daarmee de circulaire economie een impuls. We bouwen aardgasvrij, isoleren onze panden, plaatsen energiezuinige installaties en wekken op elk geschikt gemeentelijk dak zonne-energie op. We vergroenen waar mogelijk onze panden met binnentuinen en groene daken en zorgen voor waterberging.

Wil jij ook zonne-energie?

De Duurzame Wegwijzer geeft een overzicht van de mogelijkheden. Of je nu een eigenaar, vve, huurder of bedrijf bent. Beschikt over een eigen dak of wilt investeren in een collectief zonnestroomdak.

Check de Duurzame Wegwijzer