18 scholen Nieuw-West wekken schone zonnestroom op

Sinds voorjaar 2019 wekken achttien scholen in Amsterdam Nieuw-West hun eigen, schone energie op. De schoolbesturen AMOS, ASKO, Esprit, Progresso, Westelijke Tuinsteden, ZAAM en gemeente Amsterdam plaatsten samen zo’n 6.000 zonnepanelen.

Samenwerking zes schoolbesturen en gemeente

In het project hebben schoolbesturen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs de handen ineen geslagen. De schoolbesturen onderzochten samen de mogelijkheden voor zonnepanelen op hun schooldaken en besteedden dit gezamenlijk aan. De gemeente heeft hierbij gedurende het hele traject ondersteund met een projectleider.

Halvering elektriciteitsverbruik

De 6.000 zonnepanelen leveren per jaar zo’n 1,5 miljoen kilowattuur aan schone energie. Hiermee wordt ongeveer de helft van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de scholen zelf opgewekt door middel van de zon. Dit is vergelijkbaar met het jaarverbruik van 500 huishoudens.

Met de zonnepanelen gaan de scholen ook fors besparen op hun energierekening. De investering van 1,4 miljoen euro levert naar verwachting een besparing op de energierekening van circa 150.000 euro per jaar. Voor het project maakt een aantal scholen gebruik van de landelijke stimuleringsregeling SDE+. De gemeente ondersteunde de investering met een subsidie via de toen geldende regelingen ‘Stimulering Grote Zonprojecten’ en ‘Zon op maatschappelijk vastgoed’.

Foto: copyright Tenten Solar