AMC: van een eigen energiecentrale naar een aansluiting op het warmtenet?

De energiebehoefte van het ziekenhuis is groot en de leveringszekerheid moet altijd gegarandeerd zijn. Daarom heeft het AMC een eigen energiecentrale op het terrein staan.

Warmteleverancier

Door in eerste instantie aan te sluiten op een lokaal warmtenet kan het AMC op korte termijn in Amsterdam Zuidoost optreden als warmteleverancier. In de periode daarna kan het ziekenhuis zelf de slag gaan maken naar aardgasvrij, en dan warmte gaan afnemen van het warmtenet.

Aqua- en geothermie

Voor de elektriciteitsbehoefte koopt het AMC stroom in van windmolens in Zuidoost of op zee. Uit aquathermie (warmte uit water) en geothermie (aardwarmte) kan duurzame koude en warmte worden gewonnen. De energievoorzieningszekerheid kan worden gegarandeerd door energieopslag in de vorm van warmte-koude-opslag onder de grond en de inkoop van waterstof, mits deze techniek voldoende verder ontwikkeld wordt. Ook andere alternatieven, zoals het opwekken van warmte door een met waterstofgas gevoede installatie, worden onderzocht.

Warmte-koudeopslag

Voor nieuwbouw in het Medical Business Park op het AMC-terrein wordt onderzocht op welke duurzame wijze koude en warmte op korte termijn met de huidige technieken beschikbaar zijn. Warmte-koudeopslag en/of aansluiten op het lokale warmte- en koudenet liggen hierbij het meest voor de hand. Eventueel kan het AMC het warmtenet voeden met restwarmte.