Zon op daken met bijzonder welstandsniveau in Kraaipanstraat

De bewoners van de Kraaipanstraat zijn trots op hun buurt. Rond 1908 ontwierp Berlage de fraaie monumentale straat in Oost. Nu heeft het gebied een bijzonder welstandsniveau. Mét zonnepanelen op de daken.

Bewoners nemen initiatief

‘Ruim 2 jaar (2018) geleden hebben we besloten energieneutraal te willen wonen’, vertelt buurtbewoner en medeoprichter van Jungle Amsterdam Hans Bueno de Mesquita. Bewoners met een bouwkundige achtergrond hebben gekeken hoe we zonnepanelen kunnen plaatsen die past bij de architectuur van ons gebied.’

Een deel van de woningen is van Ymere. De corporatie is ook bezig met verduurzamen, alleen op grotere schaal dan alleen deze panden. Daardoor ging het verduurzamen minder snel dan de bewoners wilden.

‘Uiteindelijk heb ik contact opgenomen met de gemeente, of zij ons konden helpen om samen zonnepanelen in te kopen’, aldus Bueno de Mesquita. ‘Zij bleken al plannen te hebben voor collectieve inkoop, dus dat sloot mooi aan. Zo vond de eerste collectieve inkoopactie van Amsterdam plaats in Oost.’

Particuliere inkoopactie Oost

In februari 2020 startte de gemeente met deze actie in het stadsdeel Oost. Voor het vergroten van draagvlak en het benutten van de aanwezige sociale kracht, heeft de gemeente samengewerkt met de buurtorganisaties Natuurlijk IJburg, Jungle Amsterdam, Watergraafsmeer Samen Duurzaam en Buurtcoöperatie OHG. Deze buurtorganisaties zijn op het gebied van duurzaamheid zeer actief en hebben een breed netwerk in de buurten.

‘Deze aanpak werpt zijn vruchten af’, vertelt Shahrzad Faili, verantwoordelijk voor collectieve inkoopacties zon bij gemeente Amsterdam. ‘De informatieavonden die we hiervoor georganiseerd hebben zijn goed bezocht. Ruim 20% van bewoners heeft al een offerte aangevraagd. Dat is veel meer dan wat het Regionaal Energieloket landelijk gemiddeld bereikt in soortgelijke trajecten.’

Dak van de Maand

Elke maand overhandigt gemeente Amsterdam het certificaat Dak van de Maand aan een bijzonder dak waar zonnepanelen op geïnstalleerd zijn. Het Dak van de Maand augustus 2020 gaat naar de daken op de Kraaipanstraat, vanwege het bijzondere bewonersinitiatief.

In plaats van ieder voor zich hebben de bewoners het algemeen belang, namelijk de uitstraling van de semi-monumentale gebouwen in de straat vooropgezet. Ze hebben allemaal dezelfde kleur en hoeveelheid zonnepanelen aangeschaft en op eenzelfde manier laten plaatsen. Zo straalt het rust en eenheid uit.

Uren van overleg tijdens keukentafelgesprekken en geduld hebben ervoor gezorgd dat veel huiseigenaren in de Kraaipanstraat meedoen met de collectieve inkoop van zonnepanelen’, zegt Faili. ‘Het was zeker niet de kortste weg, vandaar dat ze dubbel en dwars dit certificaat verdiend hebben.’ Op vrijdag 28 augustus 2020 overhandigde Faili namens de gemeente het certificaat aan de bewoners.

Wil jij ook genieten van zonne-energie?

Ook jij kunt voordeel halen uit de zon. Leg zonnepanelen op je dak of doe mee aan een groot zonnedak bij jou in de buurt. Gemeente Amsterdam helpt jou hier graag bij. De Duurzame Wegwijzer geeft een overzicht van de mogelijkheden.

Check de Duurzame Wegwijzer