Bouwen zonder uitstoot van broeikasgassen en geluidsoverlast

Amsterdam heeft flinke ambities op het gebied van schone lucht en duurzaam bouwen. Zo wil de stad bouwen zonder uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling en geluidsoverlast. Bij de vervanging van de kade op de Rechtboomssloot in 2019 stond duurzaam bouwen met duurzame logistiek met minder uitstoot centraal.

Bekijk bovenstaande video over de werkzaamheden aan de kademuur bij de Rechtboomssloot.

Duurzaam bouwen aan de Rechtboomssloot

In het centrum van Amsterdam wordt aan de Rechtboomssloot een kademuur vervangen (2019). Bij de herstelwerkzaamheden past aannemer GR8W8 een innovatieve aanpak toe door emissieloze logistiek en materieel in te zetten. De aannemer maakt gebruik van circulair beton met een lage milieudruk en werkt met vrijwel alleen maar elektrische werktuigen. De bouwmaterialen worden via het water aangevoerd met een elektrische boot. Daardoor neemt de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen af. Ook heeft de omgeving door de inzet van elektrische machines veel minder last van geluidsoverlast.

Greendeal

Het werk aan de Rechtboomssloot is onderdeel van 3 Green Deals die de gemeente heeft gesloten met het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het doel van de Deals is om duurzame initiatieven een stap verder te brengen.