Brede School Weespersluis: een school zonder energierekening

Een nieuw schoolgebouw dat ontworpen is vanuit het nul-op-de-meter concept. In deze energieneutrale school wordt straks evenveel energie opgewekt als verbruikt.

De Brede School Weespersluis is een samenwerking tussen twee scholen, de Gemeente Weesp, een kinderopvang, BSO en sportvereniging. Hierdoor ontstaat er een school met een uitgebreid schoolprogramma.

Extra investeringen nodig

Nul-op-de-meter vraagt om extra investeringen. Deze zijn nodig voor onder andere een warmte koudeopslag, lage-temperatuur verwarming, warmtepompen, extra zonnepanelen en triple glas. De gemeente heeft hiervoor extra krediet beschikbaar gesteld. Ook zullen de betrokken partijen gezamenlijk subsidies aanvragen bij het Provinciale Kwaliteitsfonds.

In de Brede School zullen twee scholen gevestigd zijn. Hoewel de scholen een eigen onderwijsvisie hebben, staat duurzaamheid bij beide centraal. Naast aandacht voor het kind, is er ook veel aandacht voor de leefomgeving. Hiermee willen de initiatiefnemers kinderen bewust maken van de impact die wij met elkaar hebben, ook met de gebouwen waarin wij leven. Op een ontdekkende manier leren de kinderen met deze vraagstukken om te gaan. Als kinderen leren goed met elkaar en de wereld om te gaan, hebben wij straks een veel mooiere wereld.

Benieuwd hoe jij kunt verduurzamen?

Of je nu een bewoner bent, een bedrijf of een instelling. Isoleer je huis of je bedrijfspand, stap over op schoon vervoer of vergroen je buurt. Doe wat bij jou past. Met de Duurzame Wegwijzer zie je snel wat jij kunt doen en hoe je dit financiert.

Check de Duurzame Wegwijzer