CO-Force: een coördinerende krachtenbundeling om de energietransitie te versnellen

CO2-Force is een stichting in oprichting die het doel heeft om de transitie naar schone energie te versnellen, om zo de klimaatambitie van Amsterdam, en met name die van stadsdeel Zuidoost, te helpen realiseren. Hierbij maakt CO2-Force gebruik van bestaande structuren, zoals de energiecommissarissen van 02025 en huurdersbelangenorganisatie !WOON.

Sociaal

Uitgangspunt voor versnelling is dat de woonlasten niet hoger worden voor bewoners, de lokale economie en werkgelegenheid maximaal wordt gestimuleerd en dat initiatieven worden ontzorgd in de realisatie. Energie-commissarissen, gemeente, opleidingsinstituten, kennisinstellingen, bedrijven en reeds actieve partijen maken deel uit van de stichting.

CO2-Force helpt nieuwe initiatieven op weg en neemt drempels weg. De stichting koppelt mensen die iets willen aan mensen die kennis en ervaring hebben, zodat het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden hoeft te worden, en de procesondersteuning goed geborgd wordt.