Datacenters willen warmte beschikbaar stellen voor het verwarmen van woningen

Amsterdam is zowel binnen Nederland als internationaal een zeer belangrijk knooppunt van datacommunicatie en connectiviteit. Het bedrijf Equinix heeft in Amsterdam een aantal grote datacenters staan, waaronder in Zuidoost en Science Park. De brancheorganisatie Dutch Datacenter Association heeft namens de bij haar aangesloten leden in 2017 verkondigd dat restwarmte uit de datacenters gratis afgehaald kan worden.

Equinix werkt mee aan meerdere initiatieven om restwarmte van haar datacenters beschikbaar te stellen voor het verwarmen van woningen en kantoren tegen vergoeding van uitkoppelkosten, dus zonder winstoogmerk.

Restwarmte

Datacenters verbruiken veel energie voor alle binnen opgestelde servers en netwerkapparatuur en zorgen ervoor dat die apparatuur ononderbroken van stroom, koeling en dataverbindingen wordt voorzien. Daarbij produceren de datacenters zeer veel restwarmte welke momenteel zo efficiënt mogelijk middels vrije koeling weggekoeld, en dus weggegooid wordt. De restwarmte uit datacenters zou echter gebruikt kunnen worden om zeer veel woningen en kantoren te verwarmen.

Aanleg lage-temperatuur-warmtenet

Datacenters produceren warmte met een lage temperatuur van rond de dertig graden. Goed geïsoleerde woningen en kantoren kunnen met lage temperaturen al verwarmd worden. Om de gebouwen met restwarmte uit datacenters te verwarmen moet een laag-temperatuur-warmtenet worden aangelegd en moet de temperatuur eventueel centraal of lokaal worden opgewaardeerd middels warmtepompen.

Warmte-koudeopslag systemen

Als bron van warmte voor het laag-temperatuurnet kunnen naast datacenters ook andere bronnen betrokken worden, zoals het Academisch Medisch Centrum AMC, of energie uit oppervlaktewater of rioolwater. Als het warmtenet ook aangesloten wordt op een of meerdere warmte-/koudeopslag systemen (WKO), kan de datacenterwarmte in de zomer zelfs worden opgeslagen in de WKO, en in de winter gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen. Een laag-temperatuurnet kan dan zowel duurzame warmte als koude beschikbaar stellen in de omgeving.

De gemeente onderzoekt samen met Equinix en andere partijen de mogelijkheden voor ontwikkeling van een laag-temperatuur-warmtenet in het stadsdeel Zuidoost.