De Alliantie realiseert energiezuinige en gasloze huurwoningen

In de Staalmanplein- en de Jacob Geelbuurt is de woningcorporatie bezig het woningbestand ingrijpend te vernieuwen, op te knappen en te verduurzamen. Bovendien vindt er veel sloop-nieuwbouw plaats. De ambities zijn hoog: de vernieuwingen moeten niet alleen leiden tot CO2-reductie, maar ook tot meer comfort en lagere woonlasten voor de huurders.

Hemsterhuisflat

Momenteel (2019) wordt de Hemsterhuisflat aangepakt. Deze flat wordt gerenoveerd in onbewoonde staat, zodat ingrijpende aanpassingen mogelijk zijn. Op de zolders en in een voormalige bedrijfsruimte worden 12 extra woningen gemaakt, bovenop de 72 al bestaande woningen. Er is verregaande isolatie aangebracht aan de buiten gevels en er zijn nieuwe kozijnen geplaatst. Ook is er dak- en vloerisolatie aangebracht. Daarnaast zijn er zonnepanelen geplaatst.

Het complex is, mede dankzij een subsidie van de gemeente, volledig aardgasvrij gemaakt en aangesloten op het warmtenet. Voor dit complex was het mogelijk om één gezamenlijke aansluiting te realiseren op het warmtenet, in plaats van allemaal individuele aansluitingen per woning. Omdat de vastrechtkosten van die ene aansluiting worden verdeeld onder alle bewoners, scheelt dit de bewoners € 200,- energielasten per jaar.

Bewoners

Een deel van de 84 sociale huurwoningen is bestemd voor herhuisvesting van bewoners die uit hun huis moeten wegens verbouwingen of sloop. Zo zullen verschillende huurders in kennismaken met gasloos en duurzaam wonen. De bewoner van de toekomst heeft ook een rol bij het maken van woningen voor de toekomst: de Alliantie betrekt leerlingen van het nabijgelegen Comenius Lyceum bij de plannen voor de Hemsterhuisflat en de toekomstige nieuwbouw van 500 woningen in de nabije omgeving.