De ambitie van PwC is om in 2030 volledig circulair te opereren

Geen afval, geen uitstoot en optimaal hergebruik van materialen.

In jaar 2017/2018 was circa 40% van de bedrijfsvoering van PwC circulair. Eén van de belangrijkste maatregelen die PwC heeft genomen is dat ze intern de CO2-uitstoot beprijst. De opbrengst wordt vervolgens gebruikt om maatregelen te financieren waarmee de uitstoot wordt teruggebracht. De focus ligt daarbij op drie sporen: innovatie, reductie en compensatie.

Circulaire prestatie-indicatoren

PwC vergroot het aandeel elektrische auto’s in het wagenpark in hoog tempo en wil in 2025 haar volledige wagenpark elektrisch hebben. Vliegen wordt ontmoedigd, het nemen van de trein aangemoedigd, en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van technologieën voor contact op afstand, zoals videocalls. De kantoorpanden van PwC maken voor bijna 90% procent gebruik van duurzaam opgewekte energie en er zijn diverse energiebesparende maatregelen genomen. Dat heeft onder meer geresulteerd in een ‘Excellent’ score van duurzaamheidlabel BREEAM. Ook wordt afval zoveel mogelijk gescheiden en ter plaatse verwerkt. Zo heeft het kantoor in de Amsterdamse Riekerpolder een eigen composteermachine.

Om de effecten van deze verduurzamingsmaatregelen te meten heeft PwC ‘circulaire prestatie-indicatoren’ ontwikkeld, waarover jaarlijks wordt gerapporteerd.

Beter openbaar vervoer

Voor de toekomst zou PwC graag zien dat het openbaar vervoer op Riekerpolder verder verbetert. In de vorm van een betere verbinding met de stations Zuidas en Schiphol bijvoorbeeld. Dit kan veel autobewegingen voorkomen naar het PwC-kantoor, maar ook in het algemeen naar Rieker Business Park. Dit heeft veel meerwaarde voor de bedrijven, maar ook voor de stad. Over dergelijke thema’s heeft PwC contact met de ondernemersvereniging Rieker Business Park en zijn ze op zoek naar ondersteuning vanuit de gemeente.

Benieuwd hoe jij jouw bedrijfspand of bedrijfsvoering kunt verduurzamen?

Als bedrijf heb je in Amsterdam veel mogelijkheden om je pand of je bedrijfsvoering te verduurzamen. Met de Duurzame Wegwijzer ontvang je een overzicht van de mogelijkheden en hoe je dit kunt financieren.

Check de Duurzame Wegwijzer