De Bethelkerk wil samen met de geloofsgemeenschap én de buurt de energietransitie omarmen

Ze willen van de kerk en het Plejadenplein een duurzame ontmoetingsplek maken.

Verduurzaming kerkgebouw

Predikant Hibma vindt het belangrijk dat de kerk een voorbeeldfunctie vervult binnen de energietransitie. In de afgelopen jaren heeft de geloofsgemeenschap daarom honderden ramen vervangen door dubbel glas. Ook is het gebouw voorzien van bewegingssensoren en ledverlichting. Het plaatsen van zonnepanelen is een volgende wens. Onderzocht wordt of deze door de stedelijke kerken worden gefinancierd, of dat het kerkdak ter beschikking gesteld wordt voor een Postcoderoos-project voor buurtbewoners.

Het is beleid vanuit de Protestantse Kerk Amsterdam dat het gebouw als kerkplek behouden blijft. Daarbij wordt ook gekeken hoe het gebouw ruimte kan bieden aan culturele en maatschappelijke programmering, om zo de buurtcohesie te versterken.

Opknapbeurt Plejadenplein

Het Plejadenplein kan wel een opknapbeurt gebruiken. Om van het plein een fijne ontmoetingsplek te maken worden brainstormsessies met buurtorganisaties en omwonenden georganiseerd. Ze zoeken naar mogelijkheden binnen de bestaande bouw, omdat de kerk en het plein sinds kort een gemeentelijk monument zijn.

De Bethelkerk is aangesloten bij de Groene Kerken.