De Jouliette: duurzame energie als sociaal ruilmiddel

Een virtuele munt waarvan de waarde gelinkt is aan het aantal kilowattuur duurzame opgewekte en onderling uitgewisselde stroom.

Spectral en Alliander hebben in nauwe samenwerking met de community van de Ceuvel een op blockchain-gebaseerde munteenheid gelanceerd: de ‘Jouliette’, vernoemd naar de eenheid van energie, de joule. Met het door Spectral ontwikkelde blockchain platform kunnen individuen en gemeenschappen hun lokaal geproduceerde energie (eenvoudig) beheren en delen en daarmee een eigen micro-economie opzetten met een eigen betaalmiddel.

Peer-to-peer handel in energie

De eerste pilot voor de Jouliette vindt plaats op de Ceuvel. De Ceuvel beschikt over een eigen microgrid dat ontwikkeld is door Spectral. Ten tijde van de pilot met Allainder werd er samen met de community van de Ceuvel geëxperimenteerd met nieuwe manieren om lokale (peer-to-peer) handel in energie mogelijk te maken en te stimuleren. De community van het naastgelegen Schoonschip heeft ook de ambitie om samen met Spectral een eigen virtuele munteenheid op basis van blockchain technologie te gaan implementeren voor de uitwisseling van duurzame energie.

Bottom-up

De ontwikkelaars willen onderzoeken hoe blockchaintechnologie kan worden ingezet om meer maatschappelijke waarde te creëren. En daarnaast om een bottom-up transitie naar een meer democratische, transparante economie te ondersteunen met 100% hernieuwbare energie. Met de Jouiliette testen ze een gedecentraliseerd model dat directe peer-to-peer-uitwisseling van hernieuwbare energie stimuleert. Spectral ontwikkelt op dit moment (samen met de Gemeente Groningen) het blockchain platform verder door voor verdere opschaling voor peer-to-peer uitwisseling van energie over het publieke net om zo nog meer impact te gaan maken op de energietransitie.