De Lokatie haalt eruit wat erin zit

Het kringloopbedrijf geeft afgedankte spullen de kans op een tweede leven. En biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaringsplekken.

Opstapje naar de reguliere arbeidsmarkt

De Lokatie werd in 1996 opgezet om het maatschappelijk perspectief van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen te vergroten. Nog altijd kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het bedrijf terecht om werkervaring op te doen. Jobcoaches staan klaar om de medewerkers door motiverende begeleiding te steunen bij het uitvoeren van hun werk. Momenteel werken er zo’n 100 medewerkers.

91.507 bomen bespaard

Met drie kringloopwinkels - twee in Noord, één in Oost - levert de organisatie een grote bijdrage aan het milieu. De Lokatie zamelde afgelopen jaar maar liefst 844 ton goederen in, wat gelijk staat aan een CO2-besparing van 668 ton. Of 366 voetbalvelden aan bos, of 91.507 bomen. Het stimuleren van hergebruik van grondstoffen en producten van huishoudelijke aard is een van de doelstellingen die de organisatie heeft. Afgaande op het groeiend aantal klanten – vorig jaar waren het er meer dan 200.000 – gaat dat de goede kant op. En dankzij de groeiende omzet kunnen er nieuwe initiatieven ontplooid worden op het gebied van de circulaire economie.

Benieuwd hoe jij circulair kunt leven?

Als Amsterdammer heb je allerlei mogelijkheden om duurzaam om te gaan met je voedsel, je kleding en je spullen. De Duurzame Wegwijzer helpt jou op weg.

Check de Duurzame Wegwijzer