De Stadionbuurt als toekomstige koploper voor schone energie

Hoe maken we van de Stadionbuurt een koploper in het gebruik van schone energie? En waar beginnen we? Het antwoord: gewoon door te beginnen!

Een unieke, verscheiden groep initiatiefnemers verenigde zich het afgelopen jaar om zich op dit doel storten. De komende jaren zou de Stadionbuurt een voorbeeldwijk in het gebruik van schone energie moeten worden. Een projectgerichte aanpak, met circa 20 adressen per deelproject, die logischerwijs passen bij een bepaalde aanpak of toepassing. Zo zou de buurt, met circa 400 deelprojecten in totaal, toenemend kunnen verduurzamen tot de CO2-uitstoot tot het minimale is teruggedrongen.

Initiatiefgroep

De initiatiefgroep vormt een unieke samenstelling en is niet in een hokje te stoppen: drie afgevaardigden van gevestigde bedrijven in de wijk, Bouwinvest, PON en BPD. Daarnaast twee koplopers uit de buurt die medeoprichters zijn van energiecoöperatie Zuiderlicht en organisatie 02025, een afgevaardigde van Academie van de Stad en een gebiedsmakelaar van stadsdeel Zuid. Juist de betrokkenheid uit verschillende hoeken en disciplines is de kracht van de aanpak nu, in de eerste plan- en onderzoeksfase.

Eerste fase: onderzoeken

Allereerst wordt er in 2019 begonnen met verschillende onderzoeken. Voor de overgang naar een aardgasvrije buurt met schone energie zullen op sociaal, technisch en financieel vlak haalbaarheidsonderzoeken worden uitgevoerd. Op 20 juni 2019 (tijdens We Make The City) presenteerden drie onderzoeksstagiaires van het Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad van de HvA de uitkomsten van hun onderzoek naar de 1% koplopergroep in de Stadion -Schinkelbuurt.
Het sociaalpsychologische onderzoek, waarvoor ze samenwerkten met Academie van de Stad, is gebaseerd op de 1-9-90 theorie. Die stelt dat in een sociale structuur 1% van de groep niet wacht met actie tot anderen iets doen. De studenten zijn op onderzoek gegaan naar de koplopers in de Stadionbuurt en hebben hen geïnterviewd.

Volgende stappen en uitdagingen

Hierna zal onderzoek gedaan worden naar de kerngegevens in de wijk: het energieverbruik, de bestaande gebouwen op schone energie, en de bouw- en renovatieplannen. Hierbij worden ook de bestaande initiatieven en projecten in kaart gebracht, en de wensen van de verschillende koplopers en belangengroepen. Aan het eind van het jaar zou de balans opgemaakt moeten zijn en kan beoordeeld worden welke projecten opgezet kunnen worden. Het spreekt voor zich dat het verder brengen van de plan- en onderzoeksfase een hele opgave is.

Voor dit soort initiatieven blijkt het vaak lastig te zijn om betaalde mankracht en expertise te bekostigen, waarmee de plannen richting uitvoering gebracht kunnen worden. Daarom hoopt de initiatiefgroep op samenwerking en financiering van de gemeente, en zullen de gesprekken hierover worden vervolgd.