De UvA: uitgedaagd door de energietransitie.

De Universiteit van Amsterdam is klaar om de uitdaging van de energietransitie aan te gaan. De complexe interdisciplinaire uitdaging enerzijds en de maatschappelijke relevantie anderzijds, inspireert haar om in samenwerking met haar directe omgeving te komen tot duurzame oplossingen. In al de UvA-geledingen; bij de campusontwikkeling, maar ook in het onderwijs, zoals bij kunstmatige intelligentie.

Herontwikkeling UvA open stadscampussen – duurzaam is de norm.

De Universiteit van Amsterdam heeft de afgelopen jaren gewerkt aan vier open stadscampussen. In twee daarvan (Amsterdam Sciencepark en de Roeterseiland campus) wordt gericht een aantal panden herontwikkeld en ook nieuw ontwikkeld. Het Universiteitskwartier, het hart van de UvA, is de vierde en laatste campus die de UvA praktisch in zijn geheel her ontwikkelt en bevindt zich midden in de historische binnenstad van Amsterdam.

Bijna Energie Neutraal Gebouw

Op het gebied van energie en klimaat volgt de UvA afspraken die binnen de Vereniging van Universiteiten (VSNU) zijn gemaakt. Dat betekent dat de UvA bij de (her)ontwikkeling van huisvesting de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en aardgasloos hanteert als minimaal niveau op het gebied van duurzaamheid, maar de ambities reiken verder. Een flinke uitdaging voor alle vier open stadscampussen van de UvA, maar in het bijzonder het Universiteitskwartier, waar de gebouwen veelal Rijksmonument zijn.

Duurzame warmtebron

Als duurzame warmtebron wordt ingezet op een Warmte Koude Opslag gekoppeld aan een laag temperatuur warmtenet, wordt gekeken naar de toepassingsmogelijkheden van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en andere varianten van aquathermie en het zonpotentieel van het gebied zoveel mogelijk benut. Vanwege de unieke locatie in de binnenstad en de samenhang met de andere gebouwen in het gebied, hebben de UvA en de gemeente Amsterdam in maart 2018 een overeenkomst gesloten om samen een duurzaam Universiteitskwartier te realiseren.

Experimenteergebied

In overleg met de gemeente heeft de UvA afgesproken dat het Universiteitskwartier ‘experimenteergebied’ is. Daar worden innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame energie en klimaatadaptatie onderzocht die nu mogelijk (nog) niet binnen wet- en regelgeving en (publiekrechtelijke) bevoegdheden vallen. Echter, onderzoek zal Amsterdam en UvA het inzicht bieden waar impact en tempo zijn te maken op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. De kennisdeling en het overleg t.a.v. de Crisis en Herstelwet en inrichting van openbare ruimte, komt hierbij goed van pas. Zowel voor de gemeente als voor UvA.

Innovatie voor kunstmatige intelligentie

Ook in onderzoek speelt de UvA in op wisselende, interdisciplinaire eisen die maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie opleveren. In de nabije toekomst zal er een Innovation Centre for Artificial Intelligence op Amsterdam Science Park komen. In dit centrum zullen de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in relatie tot onder meer duurzaamheid vanuit verschillende perspectieven worden bestudeerd: vanuit technologisch perspectief maar ook vanuit logisch, ethisch, juridisch, economisch en maatschappelijk perspectief. Een ander belangrijk thema in het onderzoeksbeleid is data science in relatie tot duurzaamheid en energietransitie.