Duurzaam Circulair experimenteren in Stadslab Circulair Buiksloterham

Stadslab Buiksloterham Circulair is een collectief van bevlogen pioniers die het nieuwe wonen en werken combineren met duurzame experimenten, innovatief onderzoek en een eigenzinnige cultuur.

Op het voormalig industrieterrein aan het IJ wordt gestreefd naar een circulaire stadswijk. Dit wordt gerealiseerd samen met bewoners, bedrijven, gemeente, stadsdeel, ontwikkelaars, woningcorporaties en kennisinstellingen. Het doel is om een inclusieve en zo circulair mogelijke wijk te creëren, die ook anderen inspireert om te verduurzamen en CO2 te reduceren.

Duurzaam experimenteren

De partijen zoeken samen naar praktische oplossingen voor de grote uitdagingen van de energietransitie- en schaarste. Nu kijken zij naar de mogelijkheid van gedeelde mobiliteit met elektrische auto’s, scooters, bakfietsen en fietsen. Ook doen zij vergelijkend onderzoek naar de luchtkwaliteit in Buiksloterham en Wijk aan Zee. Veel van de nieuwe gebouwen voorzien op een duurzame, eigen wijze in warmte (en soms koude). Zij experimenteren volop met gesloten kringlopen van grondstoffen, grijs en zwart afvalwater, micro smart grids en nieuwe technologische innovaties op gebied van energie(uitwisseling), etc. * Duurzame gerealiseerde voorbeelden zijn de Ceuvel, Schoonschip en de Joulliette.

Het Duurzaam Welkom

Tot ongeveer 2030 worden tot 8.000 woningen en 200.000 vierkante meter werkruimte gerealiseerd. Wat betekent het voor deze nieuwe bewoners en bedrijven om in een wijk te wonen of werken die zich duurzaam en circulair noemt? Hoe kunnen zij daaraan bijdragen? Het Duurzame Welkom wordt ontwikkeld om hen op een actieve, persoonlijke wijze te informeren over en betrekken bij de inclusieve en duurzame ambities van de wijk.

De Stichting Stadslab Buiksloterham organiseert regelmatig bijeenkomsten in het gebied zodat bewoners, ondernemers en geïnteresseerden kennis en ideeën kunnen uitwisselen en vooral samen aan het werk te gaan. Meer weten? Ga naar de online community op de website.