Warmte uit het water? Oostoever Duurzaam verkent de mogelijkheden!

De buurt verwarmen met water uit de Sloterplas. De bewoners van de wijk Oostoever willen het doen! Ze onderzochten verschillende mogelijkheden om hun wijk te verduurzamen. Er werden al zonnepanelen en groene daken aangelegd. En met een subsidie van de gemeente Amsterdam werden de mogelijkheden om de buurt aardgasvrij te maken verkend.

Voorgeschiedenis

Een kleine groep bewoners heeft zich in 2019 verenigd in de Werkgroep Oostoever. Zij besloten hun buren te overtuigen zonnepanelen en groene daken aan te leggen. De werkgroep ging langs de deuren om te vertellen over hun plannen, wat leidde tot veel gezellige gesprekjes aan de deur. Er ontstond bewustwording en naamsbekendheid van het initiatief en over de plannen in de Oostoever.
Toen de aanleg eenmaal van start ging wist iedereen ervan en meer geinteresseerden in zonnepanelen kwamen erbij. Op dit moment hebben ruim 50 van de 500 eengezinswoningen zonnepanelen op het dak. En er komen er nog meer bij. In het Lanenkwartier - waar ongeveer 200 huizen staan - zijn er ca 50 schuurtjes bedekt met sedum op een gezellige aanlegdag in mei 2022. Deze aanpak is specifiek zo ingericht: gezamenlijke aanleg en georganiseerd door veel mensen. Draagvlak door eigenaarschap wakkert het enthousiasme over verduurzaming op. Deze dag was aanleiding voor een gedeelte van de mensen om een projectplan te schrijven om hun woningen aardgasvrij te krijgen.

Groene daken oostoever duurzaam UAAardgasvrij maken van de buurt

Het toenemende besef van de noodzaak om te verduurzamen, heeft ertoe geleid, dat de werkgroep in diezelfde periode een subsidie heeft weten te verkrijgen van €15.000 van gemeente Amsterdam. Zij zijn hiermee een verkenning gestart voor het aardgasvrij maken van de buurt. Een grote operatie, want het betreft 1000 huizen.

oostoever duurzaam

Warmte uit de Sloterplas

Omdat Waternet al onderzoek deed naar de mogelijkheden van warmte uit de Sloterplas kon de Werkgroep Oostoever zich concentreren op de kant van de buurt: hoe verwarmen we de huizen van de bewoners? Onderzoeksbureau DWA - onderdeel van 02025 - heeft op basis van het bezoek van 9 verschillende typen woningen in de buurt hier een rapport over geschreven en daarin verschillende varianten van verwarming op een rij gezet. Dit rapport is opgeleverd in juni 2022.
In de tussentijd hebben de bewoners vanuit de Werkgroep Oostoever op 18 februari de Coöperatie Oostoever Duurzaam UA opgericht om een juridische basis te hebben voor de vervolgstappen. De eerste ALV heeft inmiddels plaatsgevonden.

Oostoever duurzaam

Op dit moment is de verkenningsfase bijna afgerond en bereidt de coöperatie zich voor op de vervolgstap: de haalbaarheidsfase. Als alles volgend plan verloopt hoopt de werkgroep in circa 4 jaar een aardgasvrije buurt op te leveren.

Bekijk hier het onderzoeksrapport