Duurzame aanpak van de renovatie van Koningsvrouwen van Landlust rijkelijk bekroond

De sociale huurwoningen waren label E en zijn getransformeerd naar label A, onder andere dankzij het gebruik van dunne isolatiematerialen, zonnepanelen en het vervangen van de gasketel door een houtpalletcentrale.

Met de uitstraling van vroeger, en de isolatie van nu

Zo zijn ruim 240 portiekwoningen met een monumentale status gerenoveerd. De CO2-uitstoot is geminimaliseerd en de energielasten van bewoners zijn lager. Vanwege de monumentenstatus zijn er speciale Koningsvrouwen kozijnen ontwikkeld; de uitstraling van vroeger, maar de isolatie van nu.

In een vroeg stadium werden bewoners gevraagd mee te denken over het renovatieproject. Zo zijn op hun verzoek woningen samengevoegd en keukens groter gemaakt. De helft van de oorspronkelijke bewoners is teruggekeerd.

Portiekportiertjes

Ook de kinderen uit de buurt worden sterk betrokken bij de renovatie. Behalve meedenken over de woningplattegronden, projecten op school, schoonmaakacties en sport- en spelactiviteiten, zijn de ‘Portiekportiertjes’ heel actief in de buurt. Dit zijn teams van buurtjongeren die de buurt controleren. Is een portiek netjes, veilig, schoon? Daar zorgen de Portiekportiertjes voor.

Winnaar

Koningsvrouwen is door de Gemeente Amsterdam bekroond met de Groene Speld, en heeft ook de Eneco Transitieprijs gewonnen. Het project is ook winnaar van de Nationale Renovatieprijs 2012 en de Gouden Fenix 2012, de belangrijkste prijs in Nederland op het gebiei van renovatie en hergebruik.

Wil jij ook jouw huurhuis verduurzamen?

Als huurder heb je in Amsterdam verschillende mogelijkheden om te verduurzamen. De Duurzame Wegwijzer helpt jou op weg.

Check de Duurzame Wegwijzer