Een uniek en zeer duurzaam woningcomplex in de stijl van de Amsterdamse School

De Verbinding is een nieuwbouwproject op de plek waar de Spaandammerschool stond. Het wooncomplex is zeer duurzaam waarbij er, naast vergaande duurzaamheidsmaatregelen, ook veel aandacht besteed is aan natuurinclusief bouwen en waterbuffering.

Duurzaam en natuurinclusief

Voor iedere woning is er een eigen warmtepomp, die aangesloten is op een collectief systeem. Uiteraard heeft het complex geen gasaansluiting. De EPC-waarde van – 0,19 wordt verder gerealiseerd door een installatie voor warmte-koudeopslag, zonnepanelen en hoogwaardige isolatie. Verder zijn er twee elektrische deelauto’s aanwezig; de benodigde energie van de zonnepanelen kan dus ook worden ingezet voor eigen mobiliteit.

Nul-op-de-meter

De sociale huurwoningen worden door Eigen Haard gecertificeerd als nul-op-de-meterwoningen, met epv-vergoeding. Het complex in Amsterdamse Schoolstijl bestaat uit 80 woningen; ongeveer de helft daarvan is huurwoningen, de andere helft is koop.

Groen en klimaatadaptief

Het hart van het gebouw is het collectieve groene hof dat passend in de buurt bereikbaar is door poorten die aansluiten op de informele routes in de buurt. Er zijn gemeenschappelijke tuinen waarin de bestaande grote bomen hergegroepeerd zijn waardoor er een riant groen uitzicht voor zowel de bewoners in de nieuwbouw als de bewoners in de bestaande aanliggende woningen is.

Het project sluit aan bij het vooruitstrevende Rainproofbeleid van de gemeente Amsterdam. Groene daken vangen het regenwater op en er is zo min mogelijk verharding van de openbare ruimte. Bij hittestress zorgen het vele groen en de robuuste gevels voor verkoeling. De beplanting is afgestemd op voedselvoorziening voor de te verwachten stadsdieren zoals kleine zangvogels, vleermuizen en insecten. In de opstaande dakranden en gevels zitten de nestkasten voor kleine vogels, gierzwaluwen en vleermuizen.


Foto bovenaan: © Annet de Jong