Energiecoöperatie Westerlicht staat voor een energietransitie voor iedereen

Westerlicht komt voort uit Ru Paré Community, waar veel aandacht is voor culturele diversiteit, armoedebestrijding en participatie. Daarom streeft Westerlicht na dat ook in de energietransitie iedereen meeprofiteert. 'Inclusief' heet dat.

180 zonnepanelen en energiecoaches

Hans Krikke, mede-oprichter van Westerlicht: “We willen zoveel mogelijk schone energie opwekken, met zoveel mogelijk mensen. Daarbij willen we de samenhang in de wijken sterker maken en bewoners laten meeprofiteren. Door bewoners mee te laten investeren in zonnepaneel-projecten, maar ook door mensen op te leiden tot installateur.”

Op de Ru Paré liggen 180 zonnepanelen. Buurtbewoners kunnen een paneel aankopen en zo mee investeren in een duurzame buurt. Er worden energiecoaches opgeleid die mede-bewoners advies geven over hun energiegebruik, dit kan in sommige gevallen leiden tot een verlaging van de energierekening van een paar honderd euro!

Sloterplas als warmtebron

Een relatief nieuwe vorm van duurzame energievoorziening is warmte uit oppervlaktewater, ook bekend als TEW (Thermische energie uit water). Met één of meer warmte win installaties in de Sloterplas denken we een belangrijk deel van warmtebehoefte van ongeveer tienduizend huishoudens te kunnen voorzien. Het onderzoek naar de Sloterplas als warmtebron is in volle gang. Lees daarover meer op www.ecwesterlicht.nl

Lidmaatschap Westerlicht

Iedereen kan lid worden van de energiecoöperatie. Om lid te worden betaal je € 1,-. Bewoners kunnen mede-eigenaar worden en delen in de opbrengst, door te investeren met geld, tijd of kennis. Meer weten? Mail naar [email protected].