EnergieTransitie Oostpoort: bewoners onderzoeken aardgasvrije mogelijkheden

Bewoners van Oostpoort 7 en 11 hebben hun krachten gebundeld in een werkgroep om te onderzoeken hoe een succesvolle energietransitie er voor deze woonblokken uit zou kunnen zien. Basis van de aanpak: door en voor de bewoners.

Subsidie Ruimte voor Duurzaam Initiatief

De gemeente Amsterdam heeft in 2020 de subsidie Ruimte voor Duurzaam Initiatief toegekend om een eerste verkenning op die basis uit te voeren.

Waarom Energietransitie Oostpoort

Amsterdam wil in 2040 van het aardgas af zijn. Fossiel aardgas wordt duurder, stroom groener en relatief goedkoper. Woningeigenaren (zowel particulier als corporaties) komen zo voor investeringskeuzes te staan – of krijgen die opgelegd.

Onze (prima geïsoleerde) woningen in Oostpoort 7 en 11 krijgen nu hun warmte via aardgasgestookte CV-ketels. Tegen het einde van dit decennium zullen vele van deze ketels aan vervanging toe zijn. Daarnaast zal op enig moment een overstap moeten plaatsvinden naar duurzamer energiebronnen. Welke kansen biedt het om deze ontwikkelingen te combineren? Onze label-A woningen met vloerverwarming lijken zich goed te lenen voor bijvoorbeeld laagcalorische warmtelevering. Welke bronnen en toepassingen zijn relevant voor ons? Welke kansen bieden naburige faciliteiten voor warmte-koudeopslag daarbij?

Hoe kunnen we actief meebepalen hoe een toekomstbestendige energievoorziening eruit moet zien – energie die niet alleen duurzaam is, maar die ook in andere belangrijke opzichten goed past bij onze behoeften? Denk aan betaalbaarheid, betrouwbaarheid en een comfortabel, optimaal regelbaar binnenklimaat, zomer en winter. Laten we daar zo zelfstandig mogelijk een eigen route in vinden – dat is waar Energietranstitie Oostpoort voor staat.

Ondersteuning koplopersnetwerk 02025

Bij de verkenning wordt EnergieTransitie Oostpoort ondersteund door koplopersnetwerk 02025.

De appartementencomplexen in Oostpoort
De wooncomplexen in Oostpoort

Wil jij samen met andere bewoners, bedrijven en/of instellingen een complex duurzaam project starten?

Dan kun je de subsidie Ruimte voor duurzaam initiatief aanvragen voor de voorbereiding van dit initiatief.

Vraag de subsidie aan op Amsterdam.nl