Fruittuin van West: een biologisch-dynamische boerderij die zoveel mogelijk zelfvoorzienend wil worden

De boerderij met café en grote biowinkel heeft al flinke stappen gezet.

Fruittuin van West wekt op verschillende manieren zelf warmte op. De biomeiler haalt warmte uit de composthopen en de warmteterugwin-installatie haalt warmte uit de ventilatie en de koelcel. Zonnecollectoren halen warmte uit de zon. Er zijn drie warmwaterketels met verschillende temperaturen. Automatische aansturing zorgt ervoor dat deze verschillende temperaturen zo doelmatig mogelijk wordt benut in het bedrijf.

Cirkels sluiten

De Fruittuin van West probeert zoveel mogelijk cirkels te sluiten. Zo combineren ze fruitteelt met het houden van kippen. Dat zorgt voor bemesting en bladvertering. En het vermindert schimmels en insecten die schadelijk zijn voor de bomen. Voor de kippen zijn verplaatsbare hokken gemaakt, zodat de kippen op verschillende delen van het terrein kunnen rondlopen. Dat voorkomt overbemesting. Door een enorme biodiversiteit van 40 fruitgewassen, 50 verschillende groentegewassen, aardappels en kippen wordt er geprobeerd om schadelijke insecten en schimmels op een lager niveau te krijgen.

Compost is ook een mooi voorbeeld van het sluiten van cirkels. Groene resten van het bedrijf zelf worden hiervoor gebruikt, maar ook van een lokale hovenier. Dit levert dus niet alleen compost, maar ook warmte op via de biomeiler.

Tuinder geeft uitleg over gewassen in Fruittuin van West
Foto: Evi Willems

Biodiversiteit

De Fruittuin van West wil aantonen dat verschillende planten en dieren kunnen bijdragen aan een succesvol fruitteeltbedrijf. Daarbij zoeken ze steeds naar een evenwicht: van schimmels en mineralen in de bodem, insecten en plantensoorten.

Als volgende stap in de zelfvoorziening gaan ze op de zuidhelling van het gebouw zonnepanelen plaatsen. Ook willen ze met een kleine windmolen (15 m) nog meer elektriciteit opwekken. Vanwege regels van de provincie en overvliegende vliegtuigen vanuit Schiphol mag dit helaas niet. De Fruittuin van West hoopt dat daar verandering in komt.