Gedeeld gebruik en gedeeld bezit - De Nieuwe Meent

’Huizen zijn er om in te wonen, niet om winst mee te maken.’ Deze overtuiging vormt de basis voor de zelfbouw-coöperatie de Nieuwe Meent. Daarom noemen ze het project de Nieuwe Meent, naar het oud-Hollandse woord ‘meent’, dat staat voor het gedeelde beheer van een publieke zaak.

Naar verwachting openen zij in 2023 op het Archimedesplantsoen-perceel in Watergraafsmeer een flat van zeven verdiepingen. Hier staat gedeeld gebruik en bezit voorop.

Huisvesting-beweging

De oprichters van de coöperatie hebben elkaar in 2018 leren kennen via Soweto’s NieuwLand-project in Amsterdam Oost. Een verzameling van vakmensen, kunstenaars, sociale hulpverleners, academici, journalisten en ontwerpers. Sommigen hadden al ervaring op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, of stedelijk woonbeleid. Anderen juist helemaal niet. Juist dat maakt het een bijzonder project. Wat hen bindt is niet zozeer expertise, maar juist de gedeelde wens om prettig en toegankelijk te leven in Amsterdam. Door het samenbrengen van betaalbare woningen, gemeenschappelijk wonen, sociale zorg en solidariteit dragen ze bij aan een duurzame, inclusieve en eerlijke samenleving.

Bouwrechten

Sinds hun ontmoeting hebben de leden hard gewerkt om hun ideeën verder uit te werken. En dat heeft goed uitgepakt. De Nieuwe Meent won in 2020 de bouwrechten voor een wooncoöperatie op een stuk grond bij het Archimedesplantsoen naast het Amsterdam Science Park treinstation.

Zelfbouw

Lid van de wooncoöperatie Reinilde daarover: 'Zelfbouw betekent dat we als gemeenschap van toekomstige bewoners en betrokkenen het gehele project zelf moeten ontwikkelen, organiseren en uitvoeren. Het merendeel van de aspirant bewoners is nu al betrokken door deelname aan één van de verschillende werkgroepen, zoals de werkgroep juridische zaken, media, financiën en gemeenschap. De één houdt de website bij, de ander verzorgt bijeenkomsten en weer een ander schrijft subsidieaanvragen, om zo samen het project te laten slagen.'

Pilot project gemeente Amsterdam

'Maar er is ook hulp van buitenaf. Als pilot project van de gemeente Amsterdam rondom Actieplan Wooncoöperaties en Programma Zelfbouw, is de Nieuwe Meent ontwikkeld in nauwe samenwerking de gemeente Amsterdam. We krijgen ondersteuning van !WOON, het steunpunt voor huurders en eigenaar-bewoners in Amsterdam. Verder is een team van drie architecten vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit project. Tot slot hebben we onlangs een subsidie van provincie Noord-Holland toegewezen gekregen, ter waarde van €160.000', aldus Reinilde.

Wil jij als bewonerscollectief in Amsterdam weten welke mogelijkheden er zijn om duurzame stappen te zetten?

De Duurzame Wegwijzer geeft een overzicht van de duurzame stappen die jullie kunnen zetten en hoe jullie dit kunnen financieren.

Ga naar de Duurzame Wegwijzer