GPVZO werkt aan verbinding, uitbreiding en belangenbehartiging van de meer dan 30 groene inititatieven in Zuidoost

GroenplatVorm Zuidoost (GPVZO) is een platform dat werkt aan verbinding, uitbreiding en belangenbehartiging van de meer dan 30 groene initiatieven in Zuidoost, met zowel eetbaar, educatief en beschermd groen.

Aanwezig groen beter benutten

Groen kan op vele manieren bijdragen aan oplossingen voor klimaatverandering, en het lééft in Zuidoost. Stenen en tegels voeden niemand en warmen de aarde vooral op. Het aanwezige groen kan veel beter worden benut: in de eerste plaats voor voedselproductie (zeer relevant voor bewoners die in armoede leven), maar ook voor natuurlijke speel- en ontdekplekken, klimaatadaptatie, (meer) biodiversiteit en educatie.

Het doel van het GroenplatVorm is dan ook tweeledig: de mensen in Zuidoost met elkaar en het groen verbinden, en de groene ruimte ten volle benutten voor de duurzaamheidstransitie.

Vernieuwende projecten

Onder het GroenplatVorm kunnen vernieuwende projecten worden uitgevoerd op het gebied van voedsel- en energiekringlopen, eetbare openbare ruimte, groene daken en gevels. Maar ook op het vlak van multifunctionele toepassingen van bomen, het inzamelen van groente- en tuinafval en etensresten (GFE) voor vergisting en compostering, klimaateducatie en buurtgroenbeheer. Alleen al het verminderen van de directe klimaatimpact van voedsel (nu een derde van de klimaatimpact van de Nederlander) biedt veel kansen, en het verbinden van mensen in buurten met elkaar en het groen kan nieuwe groepen bij duurzaamheid betrekken.