Green Light District kleurt de oude binnenstad groen

In de historische binnenstad staat iets groots te gebeuren. Het oudste gedeelte van de stad, inclusief het 'Red Light District', wordt omgedoopt tot het 'Green Light District'. Green Light District gaat de uitdaging aan om het meest oude centrum van Amsterdam te vergroenen. Zo wordt deze meest bezochte vierkante kilometer van Europa bottom-up getransformeerd tot een toekomstbestendig, duurzaam en iconisch stuk van Amsterdam.

Hoe we het doen

  1. Verduurzaming van onderop via de bestaande netwerken in het gebied om daarmee ook de cohesie in het gebied versterken. Ruimte voor experimenten en bottom-up-initiatieven.
  2. Er worden vijf icoonprojecten opgestart, zoals het verduurzamen van twee appartementen, een oud herenhuis maar ook een heel gebouwenblok. Er komt een ‘sustainable shopping street’ en diverse andere panden worden geholpen aardgasvrij te worden.
  3. Het Green Light District te vergroenen op stoepen, gevels en daken en zo ook ruimte te bieden aan biodiversiteit.

En deze ambities zijn natuurlijk pas het begin!

Green Light District wil graag zo snel mogelijk beginnen om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verduurzamen van Amsterdam. Niet wachten tot de warmtenetten via de randen de stad zullen voorzien van warmte. Juist beginnen met de grootste uitdagingen in de monumentale binnenstad. Het Green Light District als groen hart van de stad, waar we met elkaar een slimme route uitstippelen naar een duurzame en toekomstbestendige stad, met behoud van monumentale waarden. Want als verduurzamen hier kan, dan kan het overal!

De Groene Grachten, NV Zeedijk, Gemeente Amsterdam, De Gezonde Stad, Rooftop Revolution, TU Delft en EIT Climate KIC lanceren Green Light District als hun gezamenlijke ambitie.

Foto's: Copyright NVZeedijk