Groene Waterstofagenda: Port of Amsterdam, ORAM en de Gemeente Amsterdam werken samen aan een ‘Groene Waterstofagenda’

De gezamenlijke ambitie is om in de haven van Amsterdam (als onderdeel van het Noordzeekanaalgebied) een groen waterstofcluster te ontwikkelen, zodat groene waterstof op termijn in een substantieel deel van de energievraag kan voorzien.

Daarvoor is het nodig om de gehele keten van productie, distributie en afname te versterken. In de Groene Waterstofagenda verkennen Port of Amsterdam, ORAM en de gemeente Amsterdam hoe ze dat gaan realiseren.

Waterstof tanken

De eerste stappen zijn al gezet. Begin 2020 realiseert Holthausen Group in samenwerking met Port of Amsterdam en de gemeente Amsterdam een tankstation aan de Australiehavenweg waar dagelijks 200 kilogram groene waterstof kan worden afgenomen. De Gemeente Amsterdam zet in op verduurzaming van haar wagenpark en leaset 2 inzamelvoertuigen en 4 vuilniswagens die op waterstof kunnen rijden. De Groene Waterstofagenda is in lijn met de ambitie van Port of Amsterdam om zich tot duurzame energiehaven te ontwikkelen en past binnen het eerder aangekondigde project van de 100MW waterelektrolysefabriek in samenwerking met Nouryon en Tata Steel.

Haven van Amsterdam kiest voor duurzame groei

De Amsterdamse haven is een van de grootste energiehavens van Europa. We zijn ons bewust van de groeiende zorg in de maatschappij over de milieueffecten van de haven op de omgeving en die van fossiele brandstoffen op het klimaat. Daarom kiezen we voor duurzame groei, zodat we in 2030 behoren tot de top van Europa’s duurzame havens. Economisch sterk, met een goede concurrentiepositie en met aandacht voor het milieu, de omgeving en de maatschappij. De noodzaak van de energietransitie en lagere havenemissies biedt ruimte voor nieuwe kansen. Denk aan duurzame energieopwekking en de op- en overslag van alternatieve energiebronnen en recyclebare grondstoffen.

Duurzaam leiderschap op drie niveaus

In plaats van wachten tot regelgeving ons tot stappen dwingt, tonen we dus liever duurzaam leiderschap. Dit doen we op drie niveaus. Allereerst willen we als verantwoorde organisatie het goede voorbeeld geven door onze CO2-voetafdruk te minimaliseren en goed werkgeverschap te bevorderen. Daarnaast werken we met onze klanten aan een duurzame haven met een minimale impact op de omgeving, die aantrekkelijk is voor duurzame vernieuwers. Tot slot willen een betrokken ketenpartner zijn, die transparantie in de handelsketen bevordert.