GVB en Directie Metro en Tram (MET) van de gemeente Amsterdam werken samen om de railinfra in de regio Amsterdam verder te verduurzamen

Ze willen gezamenlijk het hergebruik van materialen bij GVB verhogen en tegelijkertijd de CO2-uitstoot van GVB verlagen.

Dit doen ze door gezamenlijke inzet op vijf thema's:

  1. Inkoop en hergebruik van materialen: In het beheer en onderhoud van de spoorinfrastructuur worden veel grondstoffen als beton, staal en koper gebruikt. Bij inkoop en projecten werken MET en GVB aan grotere toepassing van secundaire grondstoffen en hergebruik
  2. Zwaar materieel GVB: Verduurzamen wagenpark van zware dieselvoertuigen (38 stuks) zoals sleepvoertuigen en bovenleidingmontagewagens
  3. Energiebesparing bij tram en metro infra: Groot besparingspotentieel door te investeren in remrecuperatie, opslag en hergebruik energie zowel in het metro – als tram areaal
  4. Bouwlogistiek van projecten: Bij werken in de stad verminderen van (transport)bewegingen en het inzetten van zero emissie materieel en aggregaten indien mogelijk
  5. Zonne-energie: Realiseren van PV-projecten rondom de railinfrastructuur, bijvoorbeeld op metrostations en langs het spoor

GVB wil in 2025 volledig uitstootvrij vervoer

GVB zet al jaren in op het verduurzamen van haar bedrijfsvoering. De ambitie is om in 2025 volledig uitstootvrij te bieden bij alle modaliteiten – metro, tram, bus en veren- en minder energie per reizigerskilometer te verbruiken. Om die ambitie waar te maken zullen vanaf 2020 de eerste 31 elektrische bussen in Amsterdam rijden. De komende jaren worden alle ruim 200 dieselbussen vervangen.

Ook zullen de veren vanaf 2025 uitstootvrij varen. Nu al varen er 4 hybride ponten, op termijn zullen alle 20 ponten volledig elektrisch varen. Voor het terugdringen van het energieverbruik is de doelstelling om ieder jaar 2% minder energie per reizigerskilometer te gebruiken. Om dit mogelijk te maken zijn er verschillende energiebesparingstrajecten gestart in de operatie en in de GVB gebouwen. Hierdoor is GVB er sinds 2013 in geslaagd om haar energie-efficiënte met 17% te vergroten.

Foto: copyright GE Dubbelman