Het hele dak volleggen met zonnepanelen

Dat is wat Gebrema heeft gedaan. Het bedrijf plaatste 1405 panelen met een capaciteit van 430.000 kwh per jaar.

Van het één komt het ander

Daarmee voorziet het bedrijf de elektriciteitsvraag voor 50% van duurzame energie. Toch was het geen makkelijke opgave. Door de constructie van het dak waren er weinig aanbieders die het aandurfden om de zonnepanelen te plaatsen.

Los van de milieuwinst en de daaruit voortvloeiende imago-voordelen, was de investering in het zonnedak extra interessant door de relatief korte terugverdientijd. Toen de panelen eenmaal lagen, zijn er meer ideeën geboren om andere processen in het bedrijf te verduurzamen. Zo zijn er filters geplaatst op de productiemachines, om de olie terug te winnen en de restwarmte (die anders vanwege de olienevel afgevoerd moest worden) te gebruiken voor de verwarming van de machinehal. Ook is Gebrema samen met een verlichtingsleverancier bezig geweest om energiebesparend led-verlichting voor de fabriek te realiseren.