Het Koninklijk Concertgebouw kleurt steeds groener

De wensen om een slag te maken in de verduurzaming van het gebouw en de organisatie waren er al langer, maar dankzij een bijzondere bijdrage van de Bank Giro Loterij, kon het Concertgebouw de afgelopen jaren versneld verduurzamen. Doelstelling in 2012 was om het energieverbruik te verminderen met 40% en later kwam daar ook de doelstelling voor het reduceren van voedselverspilling met 25%.

De eerste doelstellingen werden gerealiseerd door een groot aantal spots in de Grote Zaal te vervangen door LED verlichting. Verder is waar mogelijk alle verlichting aangepast naar LED verlichting De klimaatinstallatie is opnieuw afgesteld en er zijn verschillende motoren vervangen voor energie zuinige motoren. Het Concertgebouw maakt sinds afgelopen jaar ook gebruik van “vrije” koeling. In totaal besparen we nu jaarlijks ongeveer 500.000 kWh tov van 2012.

Ook op andere duurzaamheidsthema’s werden stappen gezet, een moestuin werd aangelegd voor het verbouwen van kruiden en groenten. Het voedsel- en drankaanbod werd verduurzaamd. Afval scheiden werd geïntensiveerd en watertapinstallaties zorgden voor aanzienlijk minder aanvoer van flessen water. In augustus 2017 is daarop de BREEAM Certificering gerealiseerd.

Foto: copyright Hans Roggen