KlimaatGesprekken: van weten naar doen

Amsterdammers die hun klimaatimpact willen verminderen, maar niet weten hoe, kunnen terecht bij de workshops van KlimaatGesprekken. Klimaatcoaches in de stad gaan in gesprek met bewoners om klimaatzorgen om te zetten in passende acties.

Van weten naar doen

Veel mensen maken zich zorgen over klimaatverandering. Toch komen de meesten van hen niet in actie. De methodiek van KlimaatGesprekken maakt gebruik van de psychologische processen tussen ‘weten’ en ‘doen’. Daardoor lukt het veel mensen wél om stappen te zetten en in beweging te blijven. In een workshopreeks van zes interactieve sessies leren deelnemers hun klimaatimpact te verminderen én hierover het gesprek aan te gaan met anderen.

Klimaatcoaches

Inmiddels vinden op ruim 45 plekken in het land KlimaatGesprekken plaats, zo ook in Amsterdam. Klimaatcoaches uit de buurt begeleiden de workshops. Deelnemers verkennen wat ze kunnen doen om hun leven klimaatvriendelijker in te richten, op een manier die past bij hun eigen situatie en doelen. Daarnaast leren deelnemers ook hoe je een klimaatgesprek voert met je omgeving. De klimaatcoach ondersteunt daarbij en geeft praktische tips.

Foto's door Chantal Bekker