MeerEnergie werkt aan duurzaam warmtenet voor bewoners in de Watergraafsmeer

Bij het koelen van de servers in de datacenters op het Science Park komt heel veel warmte vrij. Equinix is zo'n datacenter op het Science Park en produceert veel restwarmte. MeerEnergie besloot deze warmte te gebruiken.


Warmtenet

Alleen al die restwarmte van het datacenter Equinix is voldoende om minstens 5.000 woningen van verwarming en warm water voorzien. De warmte wordt nu nog gewoon de lucht in geblazen. In een warmtenet kan deze warmte gebruikt worden voor het verwarmen van woningen.

MeerEnergie

Meer Energie Bouwt aan warmtenet Middenmeer Gemeente Amsterdam Wieke Braat

MeerEnergie wil een warmtenet in Amsterdam realiseren voor alle gebouwen in de Middenmeer, een buurt in de Watergraafsmeer. Hierbij zijn alle eigenaren, bewoners, huurders, bedrijven en woningcorporaties betrokken.
MeerEnergie is een coöperatie zonder winstoogmerk en streeft naar een warmtenet dat kostenneutraal is voor bewoners. Coöperatie MeerEnergie heeft 960 leden in de buurt. Leden hebben stemrecht in de coöperatie. Zij worden als eerste aangesloten en worden uitgenodigd voor bijeenkomsten.


Subsidie ruimte voor duurzaam initiatief

MeerEnergie wilde graag weten hoe de bewoners van de Middenmeer tegen het warmtenet aankijken. Daarom werd er een enquête gehouden in de buurt. MeerEnergie vroeg wat de bewoners belangrijk vinden bij de keuze voor het warmtenet. Daaruit blijkt dat bewoners de kosten belangrijk vinden. De animo voor een warmtenet hangt ook nauw samen met de betrouwbaarheid van de aanbiedende partij.

Om een woning op een warmtenet aan te sluiten moet je eerst weten wat er binnenshuis gebeuren moet om die aansluiting mogelijk te maken. Daarom is een woningscan ontwikkeld. De uitkomst van deze scan laat precies zien wat de mogelijkheden zijn en hoeveel de kosten hiervan bedragen.

Voor zowel de ontwikkeling van deze scan als de enquêtes heeft MeerEnergie de subsidie ‘ruimte voor duurzaam initiatief’ ingezet.
De gemeente is in 2022 in Watergraafsmeer gestart met de aanleg van het distributienet, waarmee een voorinvestering van €11,2 miljoen gemoeid is.

Warmtebedrijf startklaar maken

Meer Energie Bouwt aan warmtenet Middenmeer Gemeente Amsterdam Wieke Braat

Voor een warmtenet moet ook een infrastructuur opgetakeld worden. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met Firan. Zij zullen het leidingennetwerk aanleggen en onderhouden. We hopen in 2025 de eerste woningen op het MeerEnergie warmtenet van Watergraafsmeer aan te sluiten.


Wil jij meer weten?

Bekijk hoe jij kunt helpen om het warmtenet in MiddenMeer te realiseren.

Ga naar de website van MeerEnergie