MeerEnergie werkt aan duurzaam warmtenet voor bewoners in de Watergraafsmeer

De warmte die vrijkomt bij het koelen van de servers in de datacenters in het Science Park kan zeker 5.000 woningen van verwarming en warm water voorzien.

Warmtenet

De warmte wordt nu nog gewoon de lucht in geblazen. Om de warmte te gebruiken voor het verwarmen van woningen is alleen wel een warmtenet Amsterdam nodig. MeerEnergie, een coöperatie zonder winstoogmerk, streeft naar een warmtenet dat kostenneutraal is voor bewoners. Leden hebben stemrecht in de coöperatie, worden als eerste aangesloten en worden uitgenodigd voor bijeenkomsten. MeerEnergie wil een warmtenet Amsterdam realiseren voor alle gebouwen binnen een deel van de Watergraafsmeer. Dit is relevant voor eigenaren, bewoners, huurders, bedrijven en woningcorporaties. Ongeacht het type woning waar men in woont.

De gemeente heeft in juni 2019 aangekondigd een voorinvestering van €11,2 miljoen te willen doen in een warmtenet in de Watergraafsmeer met datacenterwarmte van Equinix AM3 als bron.

Wil jij meer weten?

Bekijk hoe jij kunt helpen om het warmtenet in MiddenMeer te realiseren.

Ga naar de website van MeerEnergie