Wetering Duurzaam: Mislukt project leidt tot democratische vernieuwing

Al in 2012 begon bewonersorganisatie Wetering Verbetering met het burgerinitiatief Wetering Duurzaam om de eigen CO2-uitstoot te verminderen.

Met subsidie van het innovatieprogramma voor energieneutraal bouwen van Platform 31, Energiesprong, werd er 2 jaar onderzoek gedaan naar het energiezuiniger maken van de veelal monumentale panden in de wijk.

Grote ambitie, hoge investeringskosten

De buurt had een grote ambitie, namelijk: de uitstoot reduceren, het liefst tot nul. Naast maatwerkadvies en plannen was er zelfs het voornemen een eigen Wetering Energiebedrijf op te richten voor collectieve duurzame energie. 
Ondanks dat bewoners het voortouw namen om de CO2-uitstoot van hun buurt te verminderen - in samenwerking met Stadsdeel Centrum, gemeentelijke diensten en diverse lokale marktpartijen - bleken de individuele investeringskosten op dat moment te hoog.

Lessen

Toch zijn er veel inzichten opgedaan. Hoe organiseer je zo’n project met de buurt? Wat zeker bleek is dat een top-downaanpak nooit tot duurzaamheid leidt. Als je streeft naar duurzaamheid moet je je richten op de wetten van het leven zelf. De bewonersorganisatie heeft zich daarom ingespannen om plannen voor de buurt op basis van gelijkwaardigheid tot stand te brengen. Met de Consent-methode wordt er gewerkt aan een gezamenlijk belang, doel en resultaat bij plannen en uitdagingen. De stad kan de opgedane kennis en ervaring goed gebruiken op haar weg naar een eerlijke en democratische energietransitie.

Foto: Copyright Edwin van Eis