Naar een duurzaam Groot Kattenburg

De VvE Groot Kattenburg staat voor een aantal grote uitdagingen. De puien van alle huizen moeten worden vervangen door de woningcorporatie. Ook zal er op langere termijn wat aan de daken moeten worden gedaan. Als klap op de vuurpijl dreigen de grootste daktuinen van Amsterdam te verdwijnen vanwege de renovatie van de gemeentelijke parkeergarages op Kattenburg. Het bestuur van de VVE heeft nu het initiatief genomen om deze uitdagingen te combineren en een visie voor een energieneutraal Groot Kattenburg gemaakt.

Tegenover het Marineterrein in Amsterdam-Centrum staat een groot wooncomplex (1973) aan de Kattenburgerstraat. In totaal gaat het om 379 woningen, verdeeld over 11 gebouwen. Oorspronkelijk waren alle woningen in bezit van Woonstichting De Key, inmiddels is circa 40% particulier eigendom.

Binnen 10 jaar CO2-neutraal en zelfvoorzienend


Gezien de huidige staat en de lopende projecten is het mogelijk om het complex met een aanvullend pakket aan aanpassingen energieneutraal te maken. De VvE en de Duurzaamheidscommissie van bewoners geven verduurzaming van het hele complex en de omgeving de hoogste prioriteit. Het doel is binnen 10 jaar (2030) CO2-neutraal en zelfvoorzienend te zijn. Niet alleen door verschillende technieken voor energiebesparing- en opwek toe te passen, maar ook door een klimaatneutrale, schone en veilige wijk te realiseren.

Co-creatie

Het is belangrijk dat dat via een sociaal-inclusief co-creatieproces verloopt. Duurzaamheid is meer dan energieneutraliteit; sociale duurzaamheid vormt een basisvoorwaarde om de andere duurzaamheidspijlers te realiseren. Als er aandacht is voor de behoeften, mogelijkheden en ideeën van bewoners, kan er een uitgebalanceerde mix van oplossingen ontstaan. Een mix die niet alleen ecologische (CO2- en energie gerelateerde) waarde creëert, maar ook bijdraagt aan de sociale samenhang, financiële zelfredzaamheid en het zelfbeheer (van energie en evt. groenvoorzieningen).

Voorbeeldproject

Groot Kattenburg heeft de uitgesproken ambitie een Amsterdams voorbeeldproject van binnenstedelijke verduurzamings-renovatie te worden. Het VvE-bestuur en de Duurzaamheidscommissie Groot Kattenburg willen graag samenwerken met de gemeente en andere stakeholders om in die rol echt een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Wil jij ook verduurzamen met jouw VvE?

Als (woningeigenaar in een) VvE in Amsterdam heb je veel mogelijkheden om te verduurzamen. Bekijk de mogelijkheden en hoe je dit financiert in de Duurzame Wegwijzer.

Check de Duurzame Wegwijzer