NDSM Energie, een energiecoöperatie van Amsterdamse ondernemers rondom het IJ, met als motto: Opgewekt aan ’t IJ

NDSM Energie, een energiecoöperatie van Amsterdamse ondernemers rondom het IJ, zet zich in voor lokale wind- en zonne-energie met als motto: Opgewekt aan ’t IJ. Zij is opgericht in 2012, is de enige bedrijvencoöperatie in Nederland en telt nu meer dan 50 leden op en rondom de NDSM-werf in Amsterdam-Noord.

NDSM Energie heeft de ambitie om van de NDSM-werf het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te maken. Door lokale duurzame energie op te gaan wekken en te leveren aan bedrijven rondom ’t IJ, wil NDSM Energie ook andere Amsterdamse ondernemers inspireren hetzelfde te doen.

Het coöperatieve model is zo ingericht dat winsten uit de projecten worden aangewend voor nieuwe duurzame initiatieven, meer recreatie en duurzame educatie. Op deze manier wordt duurzaamheid van iedereen en kan iedereen er van profiteren.

Projecten van NDSM Energie:

  • Het ontwikkelen van een Eco-park in en rondom de NoorderIJplas in samenwerking met omwonenden en burgercoöperaties. Een park aan de plas voor recreatie en duurzame energie-opwek. Sinds 2013 zet NDSM Energie zich in voor drie windmolens van elk 3 MW. Daarnaast heeft NDSM Energie sinds 2018 plannen voor een drijvend zonnepark van 3 hectare, gelijk aan 5% van het totale oppervlakte van de plas. Het Eco-park kan tot 7.000 huishoudens voorzien van groene energie.
  • Het stimuleren van zonnedaken. Door bedrijven te interesseren voor eigen energie-opwek, mikt NDSM Energie op forse groei van het aantal zonnedaken op de NDSM-werf.
  • Het leveren van Havenwind, exclusieve windenergie opgewekt in windpark Ruigoord, gelegen in de Amsterdamse Haven.
  • Stimuleren van innovatieve vormen van zakelijk elektrisch mobiliteit op de NDSM-werf.

Wil je ook bijdragen en samenwerken?