NEMO de Studio: vorm je mening en draag actief bij aan de oplossingen voor jouw omgeving

De Studio is een extra locatie van NEMO Science Museum op het Marineterrein. Hier zijn wisselende programma's te zien voor volwassenen. Vorm je mening over wetenschappelijke vraagstukken en technologische ontwikkelingen en draag actief bij aan de oplossingen voor jouw omgeving.

Duurzame Samenleving

Het gebruik van onze planeet is inmiddels zo intensief dat, gecombineerd met de stijgende welvaart en wereldbevolking, iedereen te maken heeft of krijgt met grote en ingrijpende veranderingen. Oplossingen voor deze belangrijke vraagstukken worden veelal in de wetenschap gevonden. Wetenschap en technologie hebben daarmee grote impact op ons leven. Het is de uitdaging om de kracht van de oplossingen op de juiste wijze voor een duurzame samenleving te benutten.

Daarom is het belangrijk dat we als burgers zelf kennis nemen van deze wetenschappelijke vraagstukken en technologische ontwikkelingen. Niet alleen om er een mening over te vormen, maar ook om actief bij te dragen aan oplossingen voor onze eigen leefomgeving. We moeten met zijn allen zorgen dat we weten wat slimme en goede keuzes zijn, dat kunnen we niet alleen overlaten aan experts.

Om die reden organiseert NEMO in De Studio tentoonstellingen, evenementen, city labs en andere programma’s rondom nieuwe ontwikkelingen in wetenschap en technologie. Denk aan thema’s als klimaat, circulariteit, informatietechnologie, mobiliteit of biotechnologie.

Laboratoriumomgeving

De Studio functioneert als een laboratoriumomgeving. NEMO Science Museum zal er samen met inhoudelijke partners en met het publiek, op de voor NEMO kenmerkende laagdrempelige en interactieve manier programma’s voor volwassenen bedenken, testen en toepassen. De opzet van De Studio past goed bij het innovatieve karakter van het Marineterrein, waar organisaties en onderzoekers samen oplossingen bedenken voor maatschappelijke uitdagingen en een duurzame leefomgeving.

Foto: Nemo DigiDaan