Pand uit 1881 verduurzamen? Natuurlijk wel!

Aan de Da Costastraat staat een historisch pand uit 1881. De 16 appartementen hebben nu nog energielabel G maar binnenkort label A. Wij spraken met Annette die destijds samen met een andere bewoner het bestuur vormde van de vve Da Costastraat. Naast het voorzitterschap heeft Annette het initiatief genomen voor de verduurzaming van het pand. Annette is architect en weet hierdoor veel van bouwen en verbouwen.

In het begin

“Toen ik mijn appartement kocht in 2016, wist ik dat er nog veel aan moest gebeuren, zowel aan verduurzaming als aan onderhoud van het pand. Ik dacht: hoe pakken we dit als VvE zo slim mogelijk aan. Een project als dit valt of staat met iemand die het vuurtje aanwakkert bij de mede-eigenaren. Ik heb daarin het voortouw genomen en een voorstel gedaan aan de leden van de VvE hoe we dit samen kunnen aanpakken. Het merendeel van de eigenaren is er inmiddels van bewust hoe urgent dit project is.”

Enthousiasmeren

“Het project is gestart in 2017. We zijn dus al even onderweg, maar het kost tijd om het project op te starten en iedereen binnen de VvE mee te krijgen. Ik was destijds voorzitter en heb samen met mijn medebestuursleden de andere leden geënthousiasmeerd. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar ook veel restricties doordat het een oud pand is. Dat maakt het wel ingewikkeld. Gelukkig heb ik mijn achtergrond als architect mee. Dat helpt om het overzicht te houden.”

Subsidie Ruimte voor duurzaam initiatief

”Wij hebben gebruik gemaakt van adviesbureaus om ons verder te helpen en te begeleiden. Daarmee kwamen wij in contact nadat ik op een informatiemarkt voor vve’s in gesprek raakte met iemand van de gemeente Amsterdam. Die bracht ons in contact met diverse partijen. Een van die partijen kwam met het idee de subsidie Ruimte voor duurzaam initiatief van de gemeente aan te vragen voor een onderzoek naar het aardgasvrij maken van ons pand. Dat verliep soepel. Al vrij snel kregen wij te horen dat ons project past binnen de subsidie."

Onderzoek aardgasvrij

“Het is een complex onderzoek. We hebben een een constructeur, een bouwkundige en een installatieadviseur ingehuurd voor een samenhangend en overzichtelijk plan. Je wilt bijvoorbeeld een warmtepomp en daar horen buffervaten bij. Dat vraagt veel van de constructie en ruimte van een pand. Vandaag de dag wordt hier rekening mee gehouden bij de bouw van een nieuw pand, maar in 1881 was dat natuurlijk nog niet het geval. Vandaar dat het onderzoek grondig is uitgevoerd.”

Aardgasvrij

"Naar alle waarschijnlijkheid zijn wij inmiddels zo ver dat wij volgend jaar volledig van het gas af gaan. Dit is wel onder voorbehoud gezien de stijgende materiaalprijzen en schaarste door de oorlog in Oekraïne. We hebben verschillende offertes binnen en met een bijdrage van de eigenaren gaan we er waarschijnlijk komen. Ik ben daar heel blij mee. Van het gas af gaan was een belangrijk streven vanuit de gedachte van vermindering van fossiele brandstoffen. Mijn roots liggen in het Groningse aardbevingsgebied, wat voor mij een extra trigger is geweest om hierop in te zetten.”

Tips voor andere Amsterdammers

“Het is best een complex proces. Wij hebben de samenwerking met adviserende en begeleidende partijen nodig gehad om dit project van de grond te krijgen. Ambitie, doorzettingskracht en bovendien betrokkenheid van VvE leden om samen de schouders eronder te zetten zijn de grote voorwaarden om een project als dit te doen slagen."

Ook verduurzamen?

  • Heeft jouw vve ook plannen voor een duurzame verbouwing? Voor zowel grote als kleine vve’s biedt de gemeente Amsterdam VvE-(bestuurs)leden, cursussen, advies en ondersteuning. Bekijk het volledige aanbod voor VvE’s op amsterdam.nl.
  • Valt jouw initiatief, of een gedeelte ervan, niet onder het VvE-aanbod? Dan kan je initiatief mogelijk ondersteund worden met de subsidie Ruimte voor duurzaam initiatief. Ga voor meer informatie naar de subsidie Ruimte voor duurzaam initiatief op amsterdam.nl.

Heeft jouw vve ook plannen voor een duurzame verbouwing?

Tot voor kort konden dit soort initiatieven van VVE’s terecht bij RvDI, zoals in dit artikel. Het aanbod is nu verbreed, met cursussen, info en ondersteuning. Meer informatie is te vinden op amsterdam.nl

Meer informatie