Warmte Transitie Project Nintemanbuurt

De Nintemanbuurt bestaat uit een 40-tal, in 1987 gelijktijdig opgeleverde woningen met vergelijkbare bouwkundige kenmerken en warmtesystemen (heteluchtverwarming).

Sinds najaar 2021 zijn een aantal bewoners zich gaan verdiepen in de mogelijkheden voor het verduurzamen van de buurt. Wat is er nodig en wat is er mogelijk om de buurt voor 2040 aardgasvrij te maken?

Vergelijkbare initiatieven

Er is gekeken naar vergelijkbare initiatieven binnen en buiten de stad, m.n. het ‘Ketelhuis-initiatief’ op het voormalig WG-terrein. Er werd een enquête gehouden onder de buurtbewoners om te peilen in hoeverre dit onderwerp leeft en welke stappen men al heeft genomen. We hebben een verkennend onderzoek laten uitvoeren.

Het onderzoek

In het voorjaar van 2023 werd dit onderzoek uitgevoerd. Bestaande bronnen zoals het kadaster werden geraadpleegd en twee woningen werden geschouwd. Door de bewoners zelf werd een aanvullende enquête gehouden. In de nazomer van 2023 werden de resultaten met de bewoners gedeeld. Het rapport werd rondgestuurd en er is een bijeenkomst belegd voor mondelinge toelichting en discussie.

Resultaten

Tegen de verwachting in, tonen de resultaten dat collectieve oplossingen voor deze buurt economisch niet rendabel zijn. Of men nu aansluiting zoekt op een bestaand warmtenet, of dit zelf bouwt met een collectieve warmtepomp, de kosten van het aanleggen van de benodigde infrastructuur wegen niet op tegen het eventuele voordeel. Dit komt voornamelijk door het kleine aantal huizen dat het project zou betreffen, en de relatief lage huizen-dichtheid (dus lange leidingen). Zelfs als het aanpalende deel van de Buiksloterdijk zou worden meegenomen blijven individuele oplossingen voordeliger.

Het goede nieuws is dat individuele warmteoplossingen technisch haalbaar en kosteneffectief kunnen zijn. En er blijkt nog veel ruimte te zijn voor verbetering van de isolatie van de woningen.

Reactie buurtbewoners

De buurtbewoners reageren verschillend op deze uitkomsten. Er was enige teleurstelling bij sommigen dat een kosteneffectief en duurzaam collectief warmtesysteem binnen de huidige situatie - niet haalbaar blijkt te zijn. Maar er leeft ook een gevoel van opluchting, dat er geen ingewikkeld vervolgtraject hoeft te worden opgezet richting een collectief warmtesysteem. Men is vooral blij met de helderheid die het rapport verschaft.

Vervolg aardgasvrij maken

Het aardgasvrij maken van de buurt is in principe technisch en economisch haalbaar, al zal het per woning verschillen wat de beste optie en het beste moment zal zijn. Belangrijk winstpunt van dit traject is ook dat eruit blijkt dat er in de buurt brede belangstelling bestaat voor verduurzaming van de woningen in de wijk, bijv. door aanvullende isolatie of het plaatsen van individuele warmte pompen.

De warmtetransitie werkgroep van de buurt wil al eerste vervolgstap inventariseren welke bewoners eventueel geïnteresseerd zouden zijn in gezamenlijke (inkoop-) actie op dit gebied.