Rhapsody in West: kunstenaars en buurtbewoners geven samen vorm aan de openbare ruimte

Op het Jan van Schaffelaarplantsoen in de Kolenkitbuurt is een unieke en intensieve samenwerking ontstaan tussen bouwer, investeerder en kunstenaarsnetwerk: ‘Rhapsody in West’. Het nieuwbouwcomplex wordt deze zomer (2019) opgeleverd.

Gebouwen in organische vormen en veel buitenruimte

Rhapsody bestaat uit vijf gebouwen met in 239 huurwoningen, commerciële ruimtes en semi-openbare ruimtes. De intentie is er om van de commerciële ruimte een huiskamer voor de bewoners van Rhapsody en de buurt te maken met een mix tussen horeca, co-working en ontspanning.

Organische vormen

Een bijzonder detail is dat de ligging van de paadjes - die voorheen gebruikt werden om het terrein te ‘doorkruisen’ - min of meer in stand is gebleven. Dit heeft gezorgd voor de organische vormen van de gebouwen. Tussen de gebouwen is heel wat buitenruimte. Eerder was hier een plantsoen waar buurtbewoners met elkaar afspraken, en picknicks en barbecues organiseerden. De binnentuin wordt weer zo’n ontmoetingsplek, met een grote kas en een gemeenschappelijke tuin.

Mobiliteit

In de onderliggende parkeergarages zijn parkeerplekken (voor bewoners én ook voor bezoekers). Ook is er deelvervoer: deelauto’s, ebikes en biro’s (allemaal elektrisch) die voor een beperkt tarief exclusief door de bewoners van Rhapsody gebruikt kunnen worden.

Duurzame oplossing

Het innovatieve bouwproject gaat meer energie leveren dan verbruiken. De daken liggen vol zonnepanelen en de woningen zijn aangesloten op stadsverwarming. Zelfs de kozijnen maken deel uit van de duurzame oplossing. De geïsoleerde profielen en drievoudige beglazing zorgen voor een hoge isolatiewaarde.

Sociale duurzaamheid

Naast ecologische duurzaamheid zet Rhapsody ook in op sociale duurzaamheid. In 2010 stond de Kolenkitbuurt bekend als de slechtste wijk van Nederland. Tijd om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren, vond kunstenaarsnetwerk Cascoland. Naast het claimen, inrichten en vergroenen van publieke ruimte heeft Cascoland collectieve momenten georganiseerd om de buurt een nieuwe identiteit te geven.

Ook heeft het een serie deel-economische buurtfuncties ontwikkeld met, en voor en door, de buurtbewoners. Zo hebben ze een logeerhuis opgezet voor kleinbehuisde buurtbewoners – ook in Rhapsody komt een logeerhuis – en beheren ze samen de buurtmoestuin. En ze zijn intiatiefnemer van ‘Kas-coland’, een glazenkas waar buren elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. In de binnentuin van Rhapsody is nu een grote versie van de kas gerealiseerd: de KolenkitKas. Een team van buurtbewoners, die nu ook in Rhapsody een woning hebben, beheert de KolenkitKas en treedt op als verbinders tussen de oude en nieuwe buurt.