Samen Vooruit wil naar een duurzame en circulaire Indische Buurt

Een buurtinitiatief en een coöperatieve samenwerking tussen bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en lokale overheid in de Indische Buurt. Het initiatief is gericht op het vergroten van kansen van bewoners. Kansen voor zelfontplooiing, empowerment en sociaal ondernemerschap, zowel individueel als collectief.

Globaal programma

In oktober 2018 heeft Samen Vooruit een globaal programma ‘Naar een duurzame en circulaire Indische Buurt’ gemaakt. Kern daarvan is dat de opgave en veranderingen ook, en juist, op wijkniveau vorm moeten krijgen. Hoe kunnen bewoners een actieve bijdrage leveren en daar ook de vruchten van plukken? Hoe werken we gezamenlijk en stap voor stap aan bewustwording en bieden we handelingsperspectief dat voor gedragsverandering zorgt?

Duurzaam gedrag en CO2-reductie van bewoners en lokale ondernemers bestrijkt een veel breder terrein dan energie. Vanwege effectiviteit en draagvlak kiezen we welbewust voor een integrale benadering. De ‘agenda’ van bewoners en lokale ondernemers om hun voetafdruk te verkleinen is leidend. Daarbij gaat het niet alleen om energie, maar bijvoorbeeld ook om voedsel, reizen, consumeren en afval.

Voedselverspilling

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een belangrijke partner. Met BOOT Oost zijn afspraken gemaakt over de inzet en bijdrage van studenten vanaf april 2019. Dat is voor 3 tot 6 maanden en BOOT/HvA kan met oog op continuïteit c.q. ons programma telkens voor een nieuwe groep studenten zorgen. De focus van de studenten ligt de eerstkomende periode op voedselverspilling van bewoners en ondernemers en op concrete mogelijkheden voor een duurzame, circulaire buurt.

Lerend ecosysteem creëren

Samen Vooruit werkt als een start-up die prototypes, pilots en expertise wil ontwikkelen, waarin bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties kunnen participeren.

Dit doet zij op de thema’s armoede, duurzaamheid, opvoeding en participatie/lokale democratie, waar mogelijk in wisselwerking met elkaar. Samen Vooruit wil een lerend ecosysteem creëren in de wijk, door nieuwe ideeën en initiatieven te ontwikkelen die een aanpak en oplossing kunnen bieden voor maatschappelijke vraagstukken.

Marktkraam met kleding met daarnaast een bord 'gratis kleding', georganiseerd door Samen Vooruit. Foto Samen Vooruit