Scholen als energieambassade in de wijk

Het is belangrijk om scholieren te betrekken bij de energietransitie. Niet alleen om hen er zelf voor te enthousiasmeren, maar ook omdat kinderen in staat zijn hun ouders en wijkgenoten ook enthousiast te krijgen.

Campagnevoeren voor energiebesparing en duurzaamheid

Stichting Technotrend voert daarom het project 'Scholen als energieambassade in de wijk' uit op basis- en middelbare scholen. Daarin leveren leerlingen een bijdrage aan verduurzaming van de school en van de omgeving van de school. Dit levert tegelijkertijd een bijdrage aan het wetenschap- en technologieonderwijs op de scholen.

Bewustwording

In het stadsdeel Zuidoost doen basisschool de Rozemarn en de Achtsprong mee. Samen met stakeholders uit de wijk, zoals !WOON, kunstenaarscollectief Neverneverland, Wonam en de Buurtwerkkamer, werken leerlingen aan bewustwording over het klimaatprobleem en bijbehorende oplossingen op school, thuis en in de wijk. Zij leren zelf en leveren tegelijkertijd een actieve bijdrage aan onder andere de transitie naar een aardgasvrije stad. Bijvoorbeeld in de vorm van een filmpje over hun ervaringen met aardgasvrij koken: "Je merkt er niks van...!".

Benieuwd hoe jij kunt verduurzamen?

Of je nu een bewoner bent, een bedrijf of een instelling. Ook jij kunt iets doen. Met de Duurzame Wegwijzer krijg jij binnen 1 minuut een persoonlijk overzicht van de duurzame stappen die jij kan zetten en hoe je dit kan financieren.

Check de Duurzame Wegwijzer