Secret Village, een duurzaam dorp in de stad

Secret Village is de merknaam van de biz Reguliersdwarsstraat. ‘Biz’ staat voor bedrijveninvesteringszone. Biz Reguliersdwarsstraat ontstond op 1 januari 2015 uit de Ondernemersvereniging Reguliersdwarsstraat, die in juli 2011 was opgericht.

Verticaal groen en geveltuintjes

In nauwe samenwerking met het stadsdeel en de gemeente werd niet alleen gewerkt aan ‘schoon, heel en veilig’, maar ook aan intensieve vergroening. Zo werd eind 2015 een begin gemaakt met het aanbrengen van verticaal groen en de aanleg van geveltuintjes, zowel in de Reguliersdwarsstraat als in de drie zijstraatjes. Dit vergroeningsproject was in december 2018 een van de winnaars in de wedstrijd ‘Fraaiste Groene Gevels van Amsterdam’. De jury vond het “zo’n mooi voorbeeld van samenwerking tussen bewoners en ondernemers met een prachtige groene straat tot gevolg.”

Afvalinzameling

Na de vergroening werd ook gewerkt aan meer duurzaamheid in de straat. Daartoe is al één gemeenschappelijke vuilnisophaler geregeld. Het aantal vervoerbewegingen is van 21 naar 3 gereduceerd. Dat is het minimum omdat dit de aparte inzameling van de gescheiden fracties betreft. Deze drie inzamelaars rijden als een treintje, afgesloten door een veegploeg, binnen de venstertijden door de straten en verzorgen deze dienst voor zowel bewoners als ondernemers (98% geïmplementeerd).

Slimme en zuinige systemen

Er wordt gewerkt aan energiebesparing (CO2-reductie) door slimme verlichtingssystemen, led-verlichting, zuinigere aircosystemen en de terugwinning van warmte. Verder wordt er bij evenementen gebruik gemaakt van krachtstroom uit de panden in plaats van dieselaggregaten, en hardcups in plaats van wegwerpbekers. Ook zullen er geen ballonnen meer worden opgehangen, maar zal er gebruik worden gemaakt van meer duurzame en herbruikbare versiering.

Waterloze urinoirs en groene daken

Ook op het gebied van waterverbruik wordt veel bespaard, dankzij de geïnstalleerde waterloze urinoirs, en het stimuleren en realiseren van groene daken zoals de daktuin van gebouw Munthof. Vanaf juli is de straat formeel een voetgangersgebied. Al deze successen zijn geen reden om achterover te leunen. Er is nog genoeg te doen om een klimaatadaptieve straat te worden en andere initiatieven te helpen met de geleerde lessen.

Benieuwd hoe jij kunt verduurzamen?

Of je nu een bewoner bent, een bedrijf of een instelling. Ook jij kunt iets doen. Met de Duurzame Wegwijzer krijg jij binnen 1 minuut een persoonlijk overzicht van de duurzame stappen die jij kan zetten en hoe je dit kan financieren.

Ga naar de Wegwijzer