Slimme waterkolken in de weg bij de Kattenburgerstraat

Amsterdam wil de stad zo snel mogelijk circulair maken. Dit betekent zo min mogelijk materiaal weggooien en zo veel mogelijk hergebruiken. Daar werkt de gemeente, samen met vele partners, hard aan. Samen met Wavin zet Amsterdam de eerste stappen naar duurzame en slimme waterkolken in de weg bij de Kattenburgerstraat.

Wegenbouwer KWS plaatste deze waterkolken in 2020. Regenwaterpieken kunnen snel afgevoerd worden en tegelijkertijd wordt blad en straatvuil slim opgevangen, zodat deze niet in het achterliggende systeem of het milieu terechtkomen. Bovendien is de kolk gemaakt van gerecycled kunststof en zelf ook volledig recyclebaar.

Groot onderhoud Kattenburgerstraat

De Kattenburgerstraat was aan onderhoud toe. De weg moest veiliger worden voor het verkeer en voor omwonenden. Daarom is de weg versmald en zijn er veilige oversteekplaatsen gekomen. De werkzaamheden, die werden uitgevoerd door KWS, bestonden onder andere uit het vervangen van asfalt, het verbeteren van de oversteekbaarheid, het toegankelijker maken van de bushaltes en beide bushaltes zijn tegenover elkaar komen te liggen bij de Kattenburgerkruisstraat. Ook werden ondergrondse afvalcontainers geplaatst.

Toekomstbestendige maatregelen

Bij de werkzaamheden zijn ook meteen toekomstbestendige maatregelen meegenomen. Door duurzame innovaties wordt het groen van de straat beschermd en extreme neerslag een hulpbron in plaats van overlast. Naast de duurzame waterkolken zijn holle units onder het nieuwe fietspad geplaatst, zodat de boomwortels voldoende zuurstof krijgen en goed blijven. Hiermee behoren schadelijke verdichting van de ondergrond en schade aan het asfalt door boomwortelgroei tot het verleden.

Bovendien is onder de groenstrook en het voetpad een waterbeheersysteem aangelegd. Dat systeem wordt gevuld met hemelwater dat van het dak van het Marineterrein Amsterdam afkomt en voorziet daarmee de bomen en planten van water. Op deze manier wordt het riool minder belast bij hevige neerslag, de stad koeler op zomerse dagen en ondersteunen we de stedelijke biodiversiteit. Dit draagt bij aan de leefbaarheid in de stad.

Amsterdam: circulaire stad

Amsterdam heeft flinke ambities op onder andere het gebied van duurzaam bouwen. Zo wil de stad bouwen zonder uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling en geluidsoverlast. Amsterdam streeft naar 100% circulair bouwen in 2050 door materialen zo hoogwaardig en lokaal mogelijk te hergebruiken. Met deze innovatieve stap wil gemeente Amsterdam samen met partners als Wavin en KWS een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van een duurzame en hoogwaardige openbare ruimte.

Benieuwd hoe jij je huis of straat regenbestendig maakt?

Maak je huis, bedrijf, tuin of straat regenbestendig met de tools en tips van het platform Rainproof. Zo voorkom je wateroverlast en schade.

Ga naar Rainproof