Sportpark de Eendracht wil een energieneutraal sportpark worden

Het sportpark zet op verschillende manieren stappen.

Zo liggen er 350 zonnepanelen op het dak van het Nationaal Rugby Centrum, 40 zonnepanelen op het Spark-gebouw en is er nu bij vijf velden en vijf gebouwen led-verlichting aangebracht. De Stichting Sportpark de Eendracht verzorgt nu de afvalverwerking voor het hele sportpark met een eigen afvalstraat, waardoor het afval beter gescheiden kan worden en dat er 10 keer minder vuilniswagens op het terrein komen. Het sportpark heeft 50 deelfietsen aangeschaft en twee elektrische buurtbusjes met eigen chauffeurs. Deze chauffeurs zijn vrijwilligers met afstand tot de arbeidsmarkt. De busjes worden gebruikt om het ontbreken van openbaar vervoer-haltes in de omgeving op te vangen. Deze busjes leveren met ‘vehicle-to-grid’ palen, stroom terug aan het elektriciteitsnet op piekmomenten. Het sportpark doet ook mee aan de pilot van circulair terreinbeheer in Tuinen van West, door haar 'groene grondstoffen' na maaien en snoeien weg te brengen naar de collectieve composthoop elders in het gebied.

Doorpakken

Het sportpark wil graag doorpakken. Het park bestaat voor een groot deel uit oude verenigingsgebouwen (40 tot 50 jaar oud). De oude gebouwen zijn nu slecht geïsoleerd en door beter te isoleren, kan het energieverbruik met meer dan 50% omlaag! In 2020 wordt er een pilot uitgevoerd met gebouw K, door Vrijplaats X in samenwerking met jongeren en statushouders met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen dan tegelijkertijd een opleiding in circulaire renovatie. Als de pilot succesvol is bij gebouw K, zijn de zeven andere clubgebouwen aan de beurt. Ook komt er een nieuw circulair recreatiegebouw op het noordelijk deel van het terrein.

Nu de cv-ketels het langzaamaan begeven, wil het sportpark aan de slag met warmtepompen, zonneboilers, multicollectoren en een captatienet. Dat is een netwerk van leidingen onder een sportveld, waarmee water wordt verwarmd door de warmte van de zon. Met die warmte kunnen de gebouwen en het douchewater worden verwarmd. Komend jaar worden er meer velden en de nieuwe tennisbanen op het Noordelijk deel van led-verlichting voorzien.

Het rugbyveld op Sportpark de Eendracht tijdens de Amsterdam Sevens van 2016. Sinds 2020 liggen er niet alleen zonnepanelen op sportverzamelgebouw Spark United, maar ook op het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam.

Gedeelde verantwoordelijkheid

In de praktijk blijkt het lastig deze stappen te zetten. Zo was de capaciteit van het elektriciteitsnet op het sportpark lange tijd onvoldoende om meer zonnepanelen te realiseren.

Daarnaast is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. Binnen de gemeente is een andere afdeling verantwoordelijk voor de gebouwen dan voor het onderhoud daarvan; en op het sportpark zijn natuurlijk verschillende verenigingen actief. Zo dient de stichting op het sportpark met de belangen van meer dan 20 sportorganisaties rekening te houden. Het is een flinke uitdaging om alle belangen op één lijn te brengen.

Goed voorbeeld

Na de aanpassingen bij het Rugby Centrum zijn verschillende organisaties, zoals PadelDam, Up Events en tennisvereniging Geuzenveld, gaan meedenken over allerlei duurzame ingrepen. Al deze besparingen op de energierekening kunnen goed worden gebruikt om meer te investeren in de sport. Met een verduurzaming van het sportpark wordt duurzaamheid ook zichtbaar en tastbaar voor alle bezoekers. Elk jaar komt er wel 150.000 keer iemand door de poort om te gaan sporten. Zo kan iedereen kennismaken met de duurzame maatregelen die nodig zijn om onze klimaat prettig te houden!

Dankzij een goede samenwerking en harde inzet van alle initiatiefnemers, de gemeente, de duurzaamheidsadviseur van de ondernemersvereniging Tuinen van West, de energiebranches en met Stichting Sportpark De Eendracht werden er begin 2020 maar liefst 350 zonnepanelen op het dak van het Rugby Centrum gelegd.

Wil je ook aan de slag met het verduurzamen van jouw sportvereniging?

Op deze website van de gemeente Amsterdam vind je meer informatie over financiering, advies en inspirerende voorbeelden. Ook kun je een gratis energieadvies aanvragen.

Ga naar Amsterdam.nl