Stadsboerderij Zimmerhoeve is een Afval naar Oogst locatie

Stadsboerderij Zimmerhoeve is sinds 21 april een Afval naar Oogst locatie. Met Afval naar Oogst willen ze samen met buurtbewoners en tuinders een bijdrage leveren aan een circulaire stad en een duurzaam voedselsysteem. Door GF-afval in te zamelen en daar samen hoogwaardige compost van te maken, sluiten ze een voedselkringloop.

Subsidie van Duurzame Initiatieven

Zimmerhoeve Gemeente Amsterdam wieke Braat

Met subsidie van Duurzame Initiatieven heeft de Zimmerhoeve expertise van De Gezonde Stad en Stichting Onschatbare Waarde ingehuurd om te onderzoeken hoe dit technisch en organisatorisch opgezet kon worden. Er is advies gegeven over welk compostsysteem het beste werkt op hun terrein. In de tuin is een composthoek ingericht met een aantal composttrommels waar bewoners zelf hun GF afval in kunnen gooien en bruin materiaal, compostbakken en een tafel met weegschaal. De Zimmerhoeve werkt datagedreven om zo nauwkeurig mogelijk bij te kunnen houden hoe het er met de compost bijstaat, hoeveel GF-afval er verwerkt wordt, hoeveel mensen meedoen en hoeveel CO2 uitstoot daarmee bespaard wordt.

Oogst Zimmerhoeve Gemeente Amsterdam

Compostino's

"We hebben trainingen gekregen in composteren, het opzetten van een Afval naar Oogst organisatie, communicatie en community building. We hebben een campagne gevoerd om deelnemers en compostino’s te werven. We werken inmiddels met zes compostino’s om het GF-afval ongeveer vijftig bewoners om te zetten in compost. De compostino’s monitoren het proces en plegen intervententies indien nodig. De compostino’s delen hun kennis met bewoners."

Composthoek Lone von Meyenfeld Zimmerhoeve Gemeente Amsterdam

Kennisdeling

Ter bevordering van nog meer kennisdeling, community activatie en borging wilt de Zimmerhoeve de oogst die uit de vruchtbare grond met onze compost komt vieren, samen met de deelnemers en buurtbewoners die nog niet betrokken zijn. Daarvoor willen ze evenementen organiseren zoals meewerkdagen, een oogstfeest etc. Ook willen ze de deelnemers per kwartaal op de hoogte houden van de resultaten en werkzaamheden met een nieuwsbrief.

Zimmerhoeve Gemeente Amsterdam

Ook een gezonde circulaire stad?

Afval naar oogst is een initiatief van De Gezonde Stad.

Met Afval naar Oogst maken we van groente- en fruitresten compost.