Strijden voor zonnepanelen op het dak van VvE Kostverlorenhof

Buurvrouwen Karin Huigsloot en Linda Keuning zagen het helemaal voor zich: 120 zonnepanelen op het grote platte dak van het appartementencomplex in de Gillis van Ledenberchstraat. Het liep alleen niet zoals zij zich hadden voorgesteld.

Gratis energieadvies via de gemeente

Huigsloot en Keuning wonen sinds de oplevering in 2007 in het appartementencomplex van de Vereniging van Eigenaren (VvE) Kostverlorenhof. “We hebben een rijke VvE en kunnen zorgen voor een grote impact op onze footprint. In oktober 2015 ontvingen we eerst een gratis energierapport en advies van een energieadviseur van de gemeente. Behalve dat we nog konden besparen op verlichting in de gemeenschappelijke delen van ons complex, waren er niet heel veel andere besparingsmogelijkheden. De VvE gebruikt veel energie door de 4 aanwezige liften. Het zou mooi zijn als we dat verbruik zelf konden opwekken met zonnepanelen."

Ruimte voor 120 zonnepanelen

"We hebben een klein en groot dak waar ruim 120 zonnepanelen op passen. Met hulp van dezelfde energieadviseur van de gemeente maakten we een voorstel met daarin de haalbaarheid, kosten en opbrengsten en meerdere scenario’s. Dit voorstel brachten we in op een VvE-vergadering. Helaas werd er kritisch en verre van enthousiast gereageerd op ons plan. Dat hadden we niet verwacht en de emoties liepen best hoog op”, aldus Keuning.

Particulier of VvE-initiatief?

Huigsloot vertelt verder: ”We keken of we er een ander, kleiner plan en een particulier initiatief van konden maken. 8 appartementen wilden meedoen. We maakten een nieuw plan waarbij wij, bewoners van de deelnemende appartementen, eigenaar werden van 27 panelen met een nieuwe vereniging en met alleen panelen op ons kleine dak. Maar ook dit plan werd met scepsis ontvangen. Een vereniging binnen een VvE is niet handig en mensen vonden het vervelend dat we energieleverancier zouden worden.”

Ze liggen er toch!

In de tussentijd stapte de VvE wel over naar groene stroom. De initiatiefnemers deden nog een laatste voorstel bestaande uit de opties: we doen niets, we doen het als VvE of de VvE schaft de zonnepanelen aan, maar de 8 appartementeigenaren leggen daar extra geld voor in.

Keuning: ”Leden die in eerste instantie tegen de plannen waren, zeiden als jullie het toch gaan doen dan liever niet zo ingewikkeld. Daarom organiseerden we nog een stemming. Het eindresultaat: samen met de VvE zonnepanelen aanschaffen voor het kleine dak! Er was een nipte meerderheid voor dit voorstel. Sinds maart 2018 liggen de 27 zonnepanelen op het kleine dak. Daarmee werd in augustus 2018, 6 maanden later, al 80% opgewekt van wat er in een jaar nodig is. De energie die overblijft, levert de VvE terug."

Adviezen van ervaringsdeskundigen

Huigsloot: “We zijn heel blij dat we ze nu hebben, maar het was geen gemakkelijke weg. Het zou ook mooi zijn als VvE’s of gezamenlijke initiatieven binnen een VvE meer financiële ondersteuning kunnen krijgen. Dat maakt deze stap nemen aantrekkelijker en laagdrempeliger. Bijvoorbeeld een subsidie voor zonnepanelen ontvangen of net als particuliere eigenaren ook BTW kunnen terugvorderen voor de aanschaf van de panelen."

"Onze tips voor andere VvE’s? Betrek een energieadviseur die alle opties bekijkt en helpt met het maken van een plan. Probeer voor je het plan inbrengt bij de VvE draagvlak te creëren. En check in een vroeg stadium of er toestemming is om het dak te gebruiken. Zorg dat je alle (tegen) argumenten van de leden boven tafel krijgt. Zodat je daarover in gesprek kan gaan en twijfel kan wegnemen. En wie weet komen er bij ons in de toekomst ook nog zonnepanelen op het grote dak te liggen!"

Wil jij ook verduurzamen met jouw VvE?

Als (woningeigenaar in een) VvE in Amsterdam heb je veel mogelijkheden om te verduurzamen. De Duurzame Wegwijzer helpt jou op weg.

Check de Duurzame Wegwijzer